BUX
38240

Emelkedett a munkanélküliség

2012. szeptember–novemberben a munkanélküliek létszáma 468 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 10,6 százalék volt, ami 0,1 százalékos növekedés az előző hónaphoz mérten - közölte a KSH.

NAPI, 2013. január 4. péntek, 09:00

A munkanélküliek 468 ezer fős létszáma 8 ezer fővel (1,6 százalékkal) haladta meg az előző év azonos időszaki értéket, a teljes megfigyelt sokaságra vonatkozó munkanélküliségi ráta 10,6 százalékos értéke megegyezett az egy évvel korábbival. (A változások a mintavételi hibahatáron belül maradtak.) A munkaügyi hivatalok  ad­miniszt­ratív nyilvántartásból származó adatok szerint 2012. november végén  536,1 ezer fő volt a nyilvántartott álláskeresők összlétszáma, 1,9 százalékkal több a 2011 azonos idő­sza­kában mért értéknél.

2012. szeptember-novemberben a 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 254 ezer fő volt, 9 ezer fővel több az egy évvel korábbinál, munkanélküliségi rátájuk 10,7 százalék. A munkanélküli nők száma 213 ezer fő volt, lényegében megegyezett az egy évvel korábbival. Munkanélküliségi rátájuk 10,5 százalék volt, 0,3 szá­za­lék­ponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál.

A munkanélküliek 20 százaléka a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15-24 éves kor­osz­tály­ból ke­rült ki. A korcsoport 29,0 százalékos munkanélküliségi rátája 2,9 százalékponttal magasabb az egy évvel ko­ráb­binál. A 25-54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak mun­ka­nél­­­kü­liségi rátája lényegében nem változott, 9,6 százalék volt, az 55-64 éveseké 1,6 százalékponttal, 7,1 százalékrara csökkent. A munkanélküliek 48 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos idő­­­tartama 17,5 hónap volt.

Tavaly szeptember-novemberben 3 millió 925 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, 55 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. Mind a nők, mind a férfiak foglalkoztatási rátája javult. A foglalkoztatottak száma 1,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit

A KSH szerint a növekedésben elsősorban a közfoglalkoztatás kiterjesztése játszott szerepet. A 15-64 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 891 ezerre nőtt. Az adott korcsoportba tartozó népességen belül 58,1 százalék volt a foglalkoztatottak aránya, ami 1,4 százalékpontos emelkedésnek felelt meg.

Az egy hónappal korábbi adatok szerint 2012. augusztus-októberben 10 ezerrel több, 3 millió 935 ezer foglalkoztatott volt Magyarországon, 71 ezerrel több, mint egy évvel korábban.