BUX
38012

Ennyivel emelkednek a nyugdíjak

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közzétette a 2011. évben megállapítandó nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. januári emeléséről szóló tájékoztatóját - közölte a penzcentrum.hu.

NAPI, 2011. január 20. csütörtök, 09:59

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. paragrafusának 2011. január 1-jétől hatályos (5) bekezdése értelmében egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét - a tárgyévi emelés végrehajtását megelőzően - meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték 1/12-ed részével.Az idézett rendelkezésre tekintettel 2011. január 1-jétől a 2010. január 1-je előtt megállapított öregségi nyugdíjak (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát is), rehabilitációs járadékok, rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak, özvegyi és szülői nyugdíjak, árvaellátások, baleseti hozzátartozói nyugdíjak összege 0,6 százalékkal emelkedik. A mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, valamint a baleseti járadékban részesülők ellátásai szintén 0,6 százalékkal emelkednek. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátása 0,6 százalékkal emelkedik. A 0,6 százalékos emelésre azok a felsorolt nyugellátásokban, járadékokban részesülő személyek jogosultak, akiknek a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről szóló 250/2010. (X. 19.) kormányrendelet alapján egyösszegű kifizetést kellett folyósítani. Az emelés az ellátások időközi emelésének figyelembevételét előíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2010. január 1-jei hatályú emelésnek minősül - írja a penzcentrum.huA 0,6 százalékos emelés végrehajtását követően a fent felsorolt esetekben, 2011. január 1-je előtt megállapított ellátások összegét ugyancsak 2011. január 1-jétől további 3,8 százalékkal kell emelni az ONYF közlése szerint.Ha a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat úgynevezett együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, mert ez az érintett számára kedvezőbb, akkor ez az összeghatár 2011. január 1-jétől 72 820 forintra emelkedik.A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások évenkénti emelésére - szemben a fenti bekezdésben említett nyugdíjakkal - nincs törvényi kötelezettség, azok összege 2011. január hónapban nem emelkedik. A 2011. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege 2011. január 1-jétől nem emelkedik.A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság még ebben a hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2011. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás. A levélben néhány egyéb hasznos tudnivalót tartalmazó tájékoztatás is megtalálható.A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodott - tehát az érintett nyugdíjas vagy járadékos személynek külön kérelmet nem kell benyújtania -, a 2011. január hónapban esedékes nyugellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja/folyósította, illetőleg utalta.