A KSH intézményi adatgyűjtése alapján a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál alkalmazásban lévők száma a 2008-as 1,95 millió főről 2012-ben 1,82 millióra mérséklődött, miközben a vállalkozások száma 75 ezerről 72 ezer közelébe esett vissza - derül ki Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter írásos válaszából, amelyet Volner János jobbikos országgyűlési képviselő egyik kérdésére adott.

Vállalkozások és dolgozóik száma
IdőszakVállalkozások száma (db)Alkalmazásban állók száma (fő)Egy vállalkozásra jutó létszám (fő)
200874 9881 952 57226
200973 7731 821 89625
201073 8891 826 72025
201171 2881 851 24826
201272 0631 817 19025
Forrás: KSH


Az adatokból az is kiolvasható, hogy eben az időszakba az egy vállalkozásra jutó átlagos létszám alig változott, 25-26 fő körül mozgott. Az adatok értékelésénél azt is figyelembe kell azonban venni, hogy a KSH havi integrált gazdaságstatisztikai adatgyűjtése alapvetően nem a foglalkoztatás, hanem valamilyen más mutató - például a termelés, az átlagkereset, a munkajövedelem - megfigyelésére irányul, így a foglalkoztatottak számának becslésére csak korlátozottan alkalmas - állapította meg Németné egy másik, szintén Volner kérdésére készült válaszában.

A gazdasági szervezetekre vonatkozó adatgyűjtésekben szereplő létszámadat alapvetően csak a hátterét adja a megfigyelésnek. Az alkalmazásban állóknál ugyanis a létszámmegfigyelés eleve nem terjed ki az 5 főnél kisebb vállalkozásokra, valamint a nagyobb szervezeteknél az olyan rugalmas foglalkoztatási formákra, mint a havi 60 óránál rövidebb időtartamú munkavégzés, valamint az egyszeri, eseti vagy alkalmi jellegű foglalkoztatatás, amikor a folyamatos munkavégzés a 6 munkanapot nem éri el. A foglalkoztatottak teljes körének számbavétele - a nemzetközi standardok alapján - a lakosság megkérdezésével, munkaerő felmérés alapján történik.

A módszertan 2004 óta alig változott

A KSH munkaerő-felmérése a magánháztartásokban élő 15-74 éves népesség gazdasági aktivitásáról gyűjt adatokat, amelynek fogalmi rendszere teljesen megfelel az EU 577/98/EK Tanácsi rendeletében, az ILO ajánlásaival összhangban meghatározott módszertanának.

Eszerint az adatgyűjtésben 2004 óta jelentős módszertani változás nem történt. A kikérdezés technikája úgy módosult, amely 2012 első negyedévéig papír alapú kérdőívet használtak, majd fokozatosan bevezették a mobil eszközökkel történő összeírást. A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős, rétegzett, valószínűségi minta. A nagyobb településeken az elsődleges mintavételi egységek a lakások, a kisebb településeken viszont az első mintavételi lépcsőt a település kiválasztása jelenti. A mintába kijelölt címek száma 1998-tól negyedévente mintegy 38 ezer.

Az összeírás folyamatos, a negyedéves minta a három, statisztikailag egymástól független havi részminta együttese. A teljeskörűsítés alapjául a - matematikai modell segítségével előrebecsült - megfigyelt időszak szolgál. Az egyes népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő felszorzásával és összegzésével számítja ki a KSH. A munkaerő-felmérés fogalmi rendszere nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatokat biztosít. Ezen alapulnak az Eurostat publikációi is - hangsúlyozta Némethné.

 

QP | Quality Placement