Nagyot zsugorodott az exporttöbblet

2018 decemberében a kivitel volumene 1,7, a behozatalé 3,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az aktívum 393 millió euró volt, 178 millió euróval kevesebb a 2017. decemberinél. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,7, a behozatalé 5,3 százalékkal emelkedett. 2018-ban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 5,6 milliárd euró volt - derül ki a KSH friss jelentéséből.
Szabó Dániel, 2019. március 4. hétfő, 09:01
Fotó: Getty Images

A kivitel értéke 7,7 milliárd euró (2471 milliárd forint), a behozatalé 7,3 milliárd euró (2344 milliárd forint) volt 2018 decemberében, ami az egy évvel korábbihoz képest az exportnál 2,5, az import értékénél 5,3 százalékkal emelkedett. A termék-külkereskedelem többlete 178 millió euróval csökkent - ami a KSH első becslésénél 5 millió euróval kisebb egyenleget mutat.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala importban 4,3, exportban 3,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,5 százalékkal romlott. A forint árfolyama az euróhoz viszonyítva 3,1, a dollárral szemben 7,2 százalékkal gyengült.

A gépek és szállítóeszközök 2017. decemberi áron számított kereskedelme a kivitelben 2,6, a behozatalban 6,4 százalékkal növekedett. A közúti járművek exportja közel tizedével, míg importja több mint tizedével emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Leginkább az autók és alkatrészeik kivitele dominált, míg az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja több mint tizedével, importja kismértékben csökkent.

A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek exportja több mint negyedével, importja közel tizedével emelkedett. Az import növekedése a mobiltelefonok, illetve a hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek forgalomváltozásával függ össze. A kivitelben a tévékészülékek forgalomváltozása volt jelentős. A villamos gépek, készülékek és műszerek exportja kismértékben visszaesett, importja valamelyest bővült. A növekedést importban az elektronikus integrált áramkörök, míg a csökkenést exportoldalon az elektromosan szigetelt huzal és vezeték forgalomváltozása eredményezte - közölte a statisztikai hivatal.

A feldolgozott termékek importja 3 százalékkal, exportja viszont semennyivel nem nőtt, míg a gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele és behozatala is kismértékben növekedett. Az emelkedést importban a terápiás és egyéb célokra előkészített emberi és állati vér, exportban pedig a gyógyszerek forgalma eredményezte.

A műanyag-alapanyagok exportjánál is az import bővülése volt gyorsabb: az import közel 10 százalékkal emelkedett, az export viszont csak néhány százalékkal.

A vas- és acélexport közel tizedével, míg importja pár százalékkal esett vissza. A színesfém kivitele és behozatala egyaránt kismértékben bővült 2017 decemberéhez képest. Importban az alumíniumlap, -lemez és -szalag, exportban az alumíniumrúd és -profil forgalomváltozása dominált. Az egyéb fémtermékek forgalma kivitelben pár százalékkal, behozatalban közel tizedével meghaladta az előző év azonos időszakának a szintjét.

Az energiahordozók exportvolumene 5,0 százalékkal nőtt, míg az importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek kivitele több mint hetedével növekedett, behozatala pedig csupán pár százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjától. A természetes és mesterséges gáz exportja mintegy ötödével emelkedett, míg importja ugyanekkora mértékben csökkent. A villamos energia kivitele több mint tizedével mérséklődött, behozatala megközelítőleg ekkora mértékben nőtt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 1,3, az importé 0,8 százalékkal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja és importja is közel tizedével növekedett. Kivitelben a kukorica, behozatalban a kenyér és más pékáru forgalmának a növekedése dominált. A hús és húskészítmények exportja kismértékben visszaesett, importja viszont nőtt. A növekedés behozatalban az elkészített és konzervált hús, a csökkenés kivitelben pedig a sertéshús forgalomváltozásának tulajdonítható. Az ital exportja kismértékben csökkent, importja több mint tizedével nőtt. A növekedés behozatalban az ásványvíz, a csökkenés kivitelben a bor forgalomváltozásával függ össze. A dohány és dohányáru exportja közel tizedével mérséklődött, míg importja pár százalékkal maradt el az előző időszak azonos időszakának szintjétől. Behozatalban a feldolgozatlan dohány, kivitelben a nem rúddá formázott feldolgozott dohány és dohánypótló forgalma dominált.

HOZZÁSZÓLÁSOK