Foglalkoztatási kérdésekről tárgyalnak az uniós miniszterek

Megtárgyalják az európai uniós tagországok munkaügyi miniszterei pénteken azokat az ajánlásokat, amelyeket az Európai Bizottság fogalmazott meg az egyes tagállamoknak a következő hónapokban szükségesnek látott teendőkről.
MTI-Eco, 2011. június 16. csütörtök, 08:07
Fotó:

Az ajánlásokat az uniós végrehajtó testület az úgynevezett európai szemeszter keretében készítette; a szemeszter lényege, hogy az EU-tagállamok időben koordinálják gazdaságpolitikájukat, így egységesebben, felkészültebben állhassanak esetleges újabb gazdasági válságok elébe, vagy akár meg is előzhessék azokat. Az uniós tagországok ezt a gyakorlatot a jövőben minden évben el kívánják végezni.

Az ajánlások között pénzügyi és foglalkoztatási témájúak egyaránt szerepelnek, ezért azokkal a munkaügyi és a pénzügyminiszterek tanácsa is foglalkozik, majd a tagállamok vezetőinek jövő heti értekezletén is "láttamozzák" őket.

A mostani, magyar elnökség alatt Luxembourgban rendezendő találkozón a foglalkoztatási ajánlásokra összpontosítanak. A pénzügyminiszterek - ugyancsak a nagyhercegségben - hétfőn veszik nagyító alá a témát.

Az ajánlásokat június elején adta ki az Európai Bizottság. Mint José Manuel Durao Barroso bizottsági elnök akkor fogalmazott, "célzott és mérhető" ajánlásokról van szó, amelyek "jövőbeli jólétünk zálogát jelentik".

Mind a 27 EU-tagállamnak és az euróövezetnek külön is készültek ajánlások. Összefoglalóan a bizottság úgy fogalmazott, hogy a tagországoknak "további erőfeszítéseket kell tenniük a munkaerő-piaci részvétel emelése, a strukturális munkanélküliség elleni küzdelem, a fiatalkori munkanélküliség és a korai iskolaelhagyás csökkentése, valamint a termelékenységet tükröző bérezés biztosítása érdekében".

A Magyarországra vonatkozó szövegben a foglalkoztatást illetően a bizottság azt ajánlotta, hogy az állam "fokozza a munkaerő-piaci részvételt az adóreform alacsony keresetűekre gyakorolt hatásának költségvetési szempontból semleges enyhítésével". Erősítse továbbá "a nők munkaerő-piaci részvételének ösztönzésére irányuló intézkedéseket a gyermekgondozási és iskolára felkészítő létesítmények bővítése révén". További ajánlás, hogy a kormány " tegyen lépéseket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és más szolgáltatók kapacitásának fokozására a képzés, munkakeresési segítség és az egyéni szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése érdekében. Kösse eredményekhez a programok finanszírozását. Az érdekeltekkel folytatott konzultáció alapján vezessen be testre szabott programokat az alacsony képzettségűek és más, különösen hátrányos helyzetben lévő csoportok számára." A bizottság az üzleti környezet javítását célzó kezdeményezések következetes végrehajtását is kérte.

Az MTI értesülései szerint várható, hogy az uniós miniszteri fórumokon az ajánlások szövege, tartalma változni fog. A bizottsági előterjesztést sok tagállam vitatta, azon módosítani kíván.

A brüsszeli bizottság várhatóan nagyjából egy év múlva értékeli, a mostani ajánlásokat a tagországok milyen sikerrel hajtották végre.

A foglalkoztatási és szociális kérdésekért felelős miniszterek pénteken más témákkal is foglalkoznak. Ezek között szerepel a demográfiai változásokra adandó uniós válasz, különös tekintettel a munka és a családi élet összeegyeztetésére. Következtetéseket fogad el a tanács várhatóan a fiatalok foglalkoztatásával, a fogyatékkal élők helyzetének javítását célzó tízéves stratégiával, valamint a gyermekszegénység csökkentésével kapcsolatban. Napirenden szerepel emellett a szülői szabadság problematikája és a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásának ügye is.

HOZZÁSZÓLÁSOK