BUX
40021

Gondok az OTP Magánnyugdíjpénztár körül

Az OTP Magánnyugdíjpénztár 303 tag esetében jogellenesen kezdeményezte az átlépési nyilatkozatok felülvizsgálatát - állítja a PSZÁF.

NAPI, 2010. augusztus 11. szerda, 18:14

A felügyelet bejelentés nyomán folytatott célvizsgálatot a kasszánál. A vizsgálat megállapította, hogy a pénztár 2010 januárjában 10 599, átlépési szándékát az átvevő pénztárak útján szabályosan bejelentő tagját levélben kereste meg, és tájékoztatta őket a növekedési portfólió 2009. évi nettó hozamáról, megjegyezve, hogy az a hazai magánnyugdíjpénztárak között a második legmagasabb. Közölte továbbá a kassza 2000-2009. közötti átlaghozamát, 10 éves vagyonnövekedési mutatóját, és felajánlotta a tagoknak, hogy ezen információk ismeretében a csatolt nyilatkozat kitöltésével az elbírálás alatt lévő átlépési kérelmüket visszavonhatják. Megírta azt is, hogy a magánnyugdíjpénztárak árfolyamadatairól összehasonlító adatok tekinthetők meg a felügyelet honlapján. E megkeresés nyomán a megadott határidőig, 2010. január 29-ig 303 tag jelentette be átlépési nyilatkozatának visszavonását, akiknek átléptetését a pénztár nem végezte el.

A nyugdíjkassza tájékoztatása szerint csak a növekedési portfólióban lévő, átlépni kívánó tagjait kereste meg, mert ez a portfólió 2009 végéig még nem dolgozta le korábbi veszteségét, továbbá a 2010. január 31-ével átlépni kívánó tagoknak döntésük meghozatalakor a 2008. évi hozamadatok álltak rendelkezésükre, a magánnyugdíjpénztárak befektetési teljesítménye pedig időközben jelentősen átrendeződött.

A pénztár a visszavonó nyilatkozat jogalapjaként azt jelölte meg, hogy 2009-ben a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényből törölték, hogy az átlépésre irányuló bejelentést nem lehet visszavonni. Ennek alapján úgy ítélte meg, hogy jogszabály nem támasztja alá a felügyelet módszertani útmutatóját, amely szerint a tag átlépési szándékától addig állhat el, amíg az összes, részéről kötelezően megismerendő, kitöltendő dokumentumot alá nem írta.

A felügyelet szerint a pénztár jogellenesen kezdeményezte az átlépési nyilatkozatok felülvizsgálatát, és az eredeti átlépési nyilatkozatok alapján 2010. január 31-i fordulónappal minden érintett tagot át kellett volna léptetnie az átvevő pénztárakba. A pénztár eljárása a határozat szerint ezen túlmenően is szabálytalan. Ugyanis, mivel más pénztárakkal összehasonlítást végzett, mindegyik portfólióra, és a teljes magánnyugdíjpénztári szférára vonatkozóan közölnie kellett volna a hozamrátát és vagyonnövekedési mutatót.

A pénztár megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt is. Mert az minősült volna tisztességes eljárásnak, ha a pénztár a 2000-2009. között időszakra vonatkozóan mindazon adatokat közli az átlépőkkel, amelyeket az 1999-2008. közötti időszakra vonatkozóan közölni kellett velük.

Az OTP Magánnyugdíjpénztár egyebek mellett azt közölte: nincs tudomása olyan jogszabályi előírásról, amely a pénztáraknak a saját tagjaikkal való kereskedelmi kommunikáció keretében történő tájékoztatás kötelező elemeit előírná. A pénztár szerint nem helytálló az a megállapítás, hogy a tagoknak írt levelében összehasonlítást végzett volna.

A felügyelet a súlyosabb intézkedés alkalmazását, illetve bírság kiszabását mellőzte, figyelemmel arra, hogy a jogsértés a pénztár esetében első ízben fordult elő, a kassza a felügyelettel maximálisan együttműködött, továbbá, mert a jogszabályi előírások megváltozása részben indokolható módon okozhatott jogalkalmazói bizonytalanságot - tartalmazza az indoklás.