Kötelező biztosítás: haladékot kaptak az üzemeltetők

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ITM) ez év november elsejéről jövő év február elsejére módosította azt a határidőt, amely után a szerződésen kívül okozott károkra kötelező felelősségbiztosítást kötniük a hajókat üzemeltetőknek.
Németh Géza, 2019. november 2. szombat, 16:08
Fotó: MTI Fotó / Lakatos Péter

Idén június végén jelent meg az az ITM rendelet, amely előírta, hogy belföldi forgalomban személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp és gazdasági célból üzemeltetett egyéb vízi jármű, november elseje után csak a szerződésen kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel közlekedhet.

A korábbi biztosítást eddig az időpontig kellett volna átalakítani, és a biztosító a meglévő szerződést nem mondhatta fel arra hivatkozással, hogy az nem felel meg a szerződésen kívüli kárra vonatkozó feltételeknek. Ez a határidő tolódik ki most a jövő év február első napjára. (Szerződésen kívül okozott kár volt például az, amikor a szálloda hajó legázolta a Hableányt.)

Az alap-rendelet a 2000-ben hozott hajózási törvényre hivatkozik. A törvény - egyebek mellett - kimondja, hogy belföldi forgalomban személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp és gazdasági célból üzemeltetett egyéb vízi jármű csak abban az esetben vehet részt a forgalomban, ha az üzemben tartó a szerződésen kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A hajó-felelősségbiztosítási szerződés megkötését tanúsító bizonylatot (kötvényt, igazolólapot) az úszólétesítmény vezetője köteles az úszólétesítményen tartani, és azt jogszabályban megállapított esetben felmutatni.

A biztosító az üzemben tartónak a felelősségbiztosítás általános feltételei szerinti biztosítási szerződés kötésére vonatkozó ajánlatát köteles elfogadni. (A biztosítási törvény szerint mindig az ügyfél tesz ajánlatot a biztosítónak, akkor is, ha elfogadja a biztosító blanketta-szerződését.) Az a biztosító, amely az ajánlattevővel korábban már kötött biztosítási szerződést, és ezt a biztosítottnak súlyosan felróható okból felmondta, vagy a korábbi szerződés a díj nem fizetése miatt szűnt meg, a biztosítási időszak leteltét követő egy évig megtagadhatja újabb szerződés megkötését.

És ami a legfontosabb: a biztosító - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a szerződés alapján összegszerű korlátozás nélkül köteles helytállni a károsulttal szemben.HOZZÁSZÓLÁSOK