Hiányosságokat talált a Versenyhivatalnál az ÁSZ

Több problémát is talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a 2008-2012 közötti működését és gazdálkodását vizsgálva.
Napi.hu, 2014. január 14. kedd, 12:40
Fotó: Napi.hu

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a GVH az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett a hosszú és középtávú célokat, a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket és a feladatok határidejét is tartalmazó hivatali stratégiával. Éves szakmai terveiben sem határozta meg minden esetben konkrétan az ellátandó tevékenységeket, a végrehajtás határidejét és felelőseit - mondta Horváthné Herbáth Mária felügyeleti vezető.

A jelentés szerint a GVH működésének szabályozottsága hiányos volt. Az ellátandó feladatokat, valamint a gazdálkodás megszervezését érintő jogszabályi változásokat az alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban nem teljes körűen, illetve nem az előírt határidőben vezették át. A GVH intézményi működése során ellátta a versenytörvényben meghatározott feladatokat, azonban az eljárások lebonyolításakor nem tartotta be maradéktalanul az abban meghatározott határidőket, és a belső szabályzatok vonatkozó előírásait.

Domokos László ÁSZ-elnök a vizsgálat megállapításai közül kiemelte: a pályázati úton támogatott versenykultúra fejlesztése során 84 pályázó 572 millió forint támogatáshoz jutott, de az összeg fele a pályázók 13 százalékához jutott.

Az ÁSZ szerint szabályozni és ellenőrizni kell a GVH önálló egységeként működő Versenykultúra Központ pályáztatását is. Az elnök kifogásolta , hogy a központ működtetése keretében, az OECD-vel kötött megállapodás alapján létrehozott Regionális Oktatási Központ 691 millió forintos kiadásából az OECD mindössze 24,1 millió forintot vállalt. Emiatt azt javasolja, hogy tárgyalják újra a szerződést, mivel a regionális szakember képzés költségének döntő hányadát a magyar adófizetők állják - írta az MTI.

A GVH a vizsgált időszakban 652 versenyfelügyeleti eljárást folytatott le, ezek 43 százaléka felelt meg a versenytörvényben és a belső szabályzatokban foglaltaknak - mondta Horváthné. A kiszabott bírság 15,6 milliárd forint volt. A GVH határozatok negyede került felülvizsgálatra a bíróságok elé, de 89 százalékukat elutasították. A bíróságon folytatódott ügyekben az első fokú bíróság 4,8 milliárd forint visszafizetéséről határozott az ügyfelek javára. A másodfokú bíróság viszont arról intézkedett, hogy az ügyfelek fizessenek vissza a GVH-nak 4,1 milliárd forintot. Az eltérő bírósági joggyakorlat, valamint a bírósági eljárások elhúzódása miatt az ügyfeleknek visszafizetett, de a másodfokú döntés szerint őket terhelő bírság átlagosan két év elteltével került vissza az államhoz.

GVH: az új vezetés megkezdte a hibák felszámolását

A GVH a honlapján reagált az ÁSZ megállapításaira. Először is azt kifogásolta, hogy a számvevők nem domborították ki: a 2010-ben hivatalba lépett új vezetőség sokat tett a problémák felszámolásáért. Így az elmúlt három év alatt sikerült olyan szabályozási rendszert teremteni, amely orvosolja az ÁSZ 2012-ig tartott vizsgálatának a megállapításait.

Példaként emelhető ki az, hogy a hivatal 2012 óta fokozatosan tette közzé stratégiai dokumentumait, ideértve a rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiáját is. A szervezet szabályozottsága megfelel az autonóm közigazgatási szervekkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek - közölte a szervezet.

A GVH kitért arra is, hogy a fúziós kérelem beadásától a versenytanácsi határozat között eltelt napok száma az egyszerűsített eljárásban elbírált fúziók esetén 2011-hez képest 50-ről 22 napra, míg a teljes körű eljárásban engedélyezhető fúziók esetében 143 napról 82 napra csökkent. Míg 2011-ben két-három évvel korábban indult tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos ügyek voltak folyamatban, addig a hivatal 2012 végére már csak az adott évi fogyasztóvédelmi ügyeket vizsgálta - tartalmazza a közlemény.

A GVH 2012-ban elkészült hatáselemzése szerint 2008 és 2012 között a hivatal antitröszt és fúziókontroll tevékenysége mintegy 58 milliárd forint összegű jóléti többletet hozott a társadalomnak - áll a GVH megállapításaiban.

HOZZÁSZÓLÁSOK