Hírközlési Döntőbizottság döntött a jelentős piaci erő megállapításának alapelveiről

A Hírközlési Döntőbizottság elfogadta a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításának alapelveit. Ezek szerint jelentős piaci erőnek azon szolgáltató minősül, amely a piac több mint 25 százalékát birtokolja.
NAPI, 2002. május 28. kedd, 12:09

Ettől néhány esetben el lehet térni, ezek a piaci viszonyokat befolyásoló képesség, a pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférési lehetőség, ilyen lehet a hitelképességi besorolás, ezen túlmenően a felhasználó eszközökkel való rendelkezés vagy a piaci tapasztalatok. Az első kritérium megállapításának legfontosabb szempontja lehet például, hogy a vizsgált szolgáltató képes-e ármeghatározó szerepre vagy piaci magatartása árkövetésre korlátozódik.
A jelentős piaci erő meghatározását a legjelentősebb szektorokban, a távbeszélő, a mobil rádiótelefon, a bérelt vonali és az összekapcsolási területen végzik el.

HOZZÁSZÓLÁSOK