BUX
39543

Hogyan folytatja le a GVH a gyakorlatban az információ átadásával kapcsolatos eljárást?

A törvénysértést leleplező informátornak díj jár azért, ha segít a leleplezésben. Persze, csak komoly bizonyítékok alapján dönt a hivatal.

NAPI, 2011. szeptember 6. kedd, 10:55

Bárki személyazonosságának felfedése nélkül informálódhat a GVH-nál arról, hogy a birtokában lévő irat egyáltalán alkalmas lehet-e a díjfizetésre. Természetesen egy ilyen tudakozódásra a GVH-nak nem áll módjában az iratot részletekbe menően - akár előzetesen - minősíteni a díjigény szempontjából, ugyanakkor a GVH adott esetben részletesebb tájékoztatást tud adni a díjra vonatkozó szabályokról.

Az átadott iratot/információt a GVH minden esetben abból a szempontból is előzetesen megvizsgálja, hogy potenciálisan alkalmas lehet-e a díjigény megalapozására, és erről valamint a díjfizetésre vonatkozó szabályokról a GVH eljárásához igazodó megfelelő időben értesíti az informátort. A feltehetően díjigényt megalapozó bizonyítékot szolgáltató személynek az erről való értesítéstől számított legkésőbb öt napon belül kell bejelentenie díjigényét, különben nem jár díj a későbbiekben.Ha a már folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárás során szolgáltatott irat alkalmatlan a jogsértés bizonyítására, a GVH erről meghallgatás keretében tájékoztatja az iratot szolgáltató személyt, illetve kérelmére az irat visszautasításáról külön végzést hoz.Fontos hangsúlyozni, hogy a díjra való jogosultság, illetve a szolgáltatott információ ennek megalapozására való alkalmassága mindaddig nem ítélhető meg egyértelműen, amíg a versenytanács az adott ügyben érdemi döntést nem hozott, hiszen a bizonyítási eljárás, az abban releváns bizonyítékok köre és minősége csak ekkorra válik teljessé. Ennek megfelelően a díjigényre való feltehető alkalmasságról szóló értesítés csak előzetes.

Éppen ezért szabályoz úgy a versenytörvény, hogy a díj kifizetéséről a versenytanács az eljárást befejező határozatának meghozatalát követően harminc napon belül külön végzésben dönt. A végzés ellen az érintett személy külön jogorvoslattal élhet. A díj a végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül esedékes.