A majdani nyertesnek előbb meg kell terveznie a híd szélesítését, majd ezt követi a bontás és az építés. A vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három újat kell a helyére építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd felszerkezete közös alépítményekre támaszkodik, melyeket az újak fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon. A feladat része a biztonsági berendezések, a felső vezeték és az egyéb vasúti infrastruktúra újjáépítése is.

A felhívás kiemeli, hogy tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat 2 vágányon folyamatosan fenn kell tartani.

QP | Quality Placement

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben hídépítésből, vagy híd újjáépítésből legalább nettó 5 milliárd forint árbevétele származott. Az ajánlatok beadási határideje április 12. Az értékelésnél 70 súlyszámmal szerepel az ár és 30 súlyszámmal a minőség.

A beruházást a NIF részben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF), részben pedig hazai forrásból finanszírozza.