Így ellenőrizné az állam a felsőoktatás költéseit

Megjelent a felsőoktatási gazdasági tanácsokról szóló kormányrendelet pénteken a Magyar Közlönyben, eszerint a testületek kilenc tagból állnak, és a megbízatásuk öt évre szól. A testület figyelemmel kíséri az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát és évente legalább kétszer áttekinti az intézmény működését.
MTI, 2012. augusztus 31. péntek, 19:33
Fotó: Napi.hu

Az állami fenntartású felsőoktatási intézményben a gazdasági tanácsot létre kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben - az alapító okiratban meghatározottak szerint - pedig létrehozható. A kormányfő által jegyzett rendelet rögzíti, hogy a gazdasági tanácsba három tagot delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. A gazdasági tanácsnak - a delegált tagokon felül - hivatalból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató, ennek hiányában a gazdasági igazgató. A szenátus által delegált tagok egyike jogász vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű szakképzettségű ember, és nem állhat a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban.

A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegál továbbá az oktatásért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter. A tagok megbízatása öt évre szól, és legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. A gazdasági tanács ülésére meg kell hívni a kincstár képviselőjét, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely a közpénz, a közvagyon célszerű és gazdaságos felhasználását érinti. A tanács szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

A testület a rendelet szerint közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így véleményezi a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, a felsőoktatási intézmény költségvetését, éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtásának ütemtervét, továbbá a vagyongazdálkodási tervét, a fejlesztés indítását, gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését, gazdálkodó szervezettel történő együttműködést, valamint a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését.

A tanács gazdasági szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény tulajdonában álló, illetve többségi részesedésével működő jogi személyek által készített, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű, illetve az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelő pályázatokat, a felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját, kutatási programját.

A gazdasági tanács figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen - de évente legalább két alkalommal - áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az annak alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását.

A rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

HOZZÁSZÓLÁSOK