BUX
37974

Így harcol a korrupció ellen a kormány - íme, a menetrend!

A korrupció megelőzéséért vívott kormányzati küzdelem lassan, de halad. Az új bejelentővédelmi szabályok 2013 őszén léphetnek hatályba. A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos új beszámolók első ízben május végére készülhetnek el.

NAPI, 2013. január 15. kedd, 09:51

A korrupció megelőzéséért vívott kormányzati küzdelem lassan, de halad - derül ki Navracsics Tibor közigazgatási miniszter válaszából, amelyet Schiffer András és Karácsony Gergely LMP-s képviselőknek adott írásos kérdésére adott, aki azt feszegették, hogy miért nem teljesülnek a kormány korrupció-megelőzési programjában foglalt vállalások.

Pénz már van rá

Eszerint a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a közigazgatás korrupció-megelőzési programjának elfogadásáról szóló 2012. április 6-i kormányhatározatban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi fedezetet a kormány 2012 szeptemberében, az ÁIlamreform Operatív Program 2011-2013-ra szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről szóló határozatában biztosította.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) bevonásával kidolgozta és benyújtotta az ÁROP-1.1 .21. Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése című projektjavaslatot, majd a KIM a támogatási szerződést is aláírta, így a kormányhatározatban foglalt feladatok végrehajtására az uniós források rendelkezésre állnak. A feladatok végrehajtása érdekében a kormány, valamint a KIM már számos intézkedést tett, a feladatok egy része teljesült, más részük végrehajtása jelenleg is tart - állapította meg a tárcavezető.

Sok elemből áll össze a program

A jogszabály-előkészítési feladatok részeként megkezdődött és jelenleg is tart a bejelentővédelmi szabályozás felülvizsgálata és az új törvényi szabályozás előkészítése. A szabályozás irányára és tartalmára vonatkozó szakértői egyeztetések után várhatóan a 2013-as tavaszi ülésszakon kerülhet az indítvány az országgyűlés elé és a törvény előreláthatólag 2013 őszén léphet hatályba - írta Navracsics.

Emellett elkészült az államigazgatási szervek integritás irányítási rendszeréről szóló kormányrendelet tervezete, amelynek jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetése. Folyik annak a kormányhatározatnak az előkészítése is, amely a részben vagy egészben magánérdeket képviselő, eljárásjogi értelemben ügyfélnek vagy panaszosnak nem minősülő államszervezeten kívüli személyek köztisztviselők általi fogadását szabályozná hatékonyabban. Az új, korrupciós kockázati elemekkel kiegészített sablon hatálybalépése 2013. február-márciusban várható.

A jogi személyek büntetőjogi felelősségévei kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosításával megtörtént. Az új Btk. új minősített esetként szabályozza, ha a vesztegetést bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Az aktív gazdasági vesztegetéshez hasonlóan a passzív gazdasági vesztegetésnél is büntetendő lesz, ha azt külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követik el.

A kormány 2012. július 6 -i határozatában döntött Magyarország csatlakozásáról a Nyílt kormányzati együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. A magyar csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot 2012. július 30-án megküldték a szervezete irányító bizottságának, a vállalásokat tartalmazó akcióterv tervezete a civil szervezetek javaslatai alapján készült el, annak egyeztetése jelenleg is tart. Az akciótervet várhatóan tavasszal fogadja el a kabinet.

A rendelkezésre álló szakmai anyagokra és nemzetközi ajánlásokra is tekintettel elkészült a zöld könyv tervezete, amelynek összeállításánál a KIM tekintettel volt a szakszervezetek és a Magyar Kormánytisztviselői Kar előkészítő bizottsága titkárságának észrevételeire is. A tervezet egyeztetése jelenleg is tart, és várhatóan szakmai segítséget nyújt a közszolgálati etikai kódexek elkészítéséhez.

A korrupció visszaszorításában való együttműködés jegyében a KIM a 2012 májusától működő és több alkalommal is ülésező koordinációs és szakértői munkacsoportokba az érintett állami és civil szervezeteket bevonta, az egyeztetéseken a civil szervezetek részt vehettek. Az Állami Számvevőszék és az NKE 2012. június 28-án együttműködési megállapodást írt alá. A kormányzati szervek és a független állami szervezetek a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységükről szóló beszámolókat első ízben 2013. május 31-ig készítik el.