Mintegy tizenkilenc milliárd forintba kerül az idei, immár 15. magyar népszámlálás előkészítése és lebonyolítása az azt megelőző próbanépszámlálásokkal együtt, ebből a 2009-2011-es években a központi költségvetés 15,1 milliárd forintot biztosított - tudtuk meg az összeírás szakmai irányítását végző Központi Statisztikai Hivataltól (KSH). A teljes összeg a KSH költségvetésében szerepel, innét csoportosítják át a végrehajtásában részt vevő szervezetekhez. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tízévenként. A legutóbbi 2001-ben volt, ennek lebonyolítására csaknem 11 milliárd forint közpénzt használtak fel.

Az idei népszámlálás végleges költségvetése csak a befejezését követő fél évben derül ki, az összeg nagysága jelentősen függ a lebonyolításra kiírt közbeszerzési eljárások eredményétől. A tervezett költségvetés szerint az előkészítésre, adatgyűjtésre 13,2 milliárdot, a kérdőívek feldolgozására és az eredmények publikálására 5,1 milliárdot, a lakosság tájékoztatására és felkészítésére, illetve az adatminőség biztosítására és utóvizsgálatra 700 millió forintot fordítanak. A lebonyolításban mintegy 50 ezer fő vesz részt, a személyi juttatások összege a járulékokkal együtt 12 milliárdot tehet ki.

A bűvös nap: október 1-je

A népszámlálást a törvény szerint október 1. és 31. között kell lebonyolítani, azonban fontos, hogy az adatfelvétel viszonylag rövid időn belül történjen meg, mert egyik alapkritériuma az egyidejűség, vagyis az, hogy a felvett adatok egy meghatározott időre vonatkozzanak - hívja fel a figyelmet a KSH. Ez az úgynevezett eszmei időpont október 1-je, lesz, vagyis mindenkinek erre a napra gondolva kell majd válaszait megadnia. A adatfelvétel a teljes népességre (az átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon lakóhellyel rendelkezőkre és a három hónapnál hosszabb ideig itt tartózkodó, külföldi állampolgárokra is) és a lakásállományra (lakó- és üdülőegységek, közösségi intézetek, mint diákotthonok, kórházak) terjed ki.

Rákérdeznek a személyekre vonatkozóan a nemre, születési időpontra, lakóhelyre, családi állapotra, családi állásra, termékenységre, iskolába járásra, iskolai végzettségre, személyek és háztartások megélhetési forrásának típusaira, foglalkozásra, munkáltatóra és munkahelyre, közlekedésre, egészségi állapotra, fogyatékosságra, állampolgárságra, vallásra, nemzetiségre, anyanyelvre, nyelvismeretre, a lakáshasználat jogcímére. Ezek közül az egészségi állapotra, fogyatékosságra, vallásra, anyanyelvre és nemzetiségre vonatkozóan önkéntes a válaszadás, a többire kötelező. A 2010-es próbanépszámlálás személyi kérdőíve 40 kérdést tartalmazott, míg a lakásra vonatkozó 16-t. A lakó- és üdülőegységekre vonatkozóan rákérdeznek az ingatlan nagyságán kívül például az építés évére, a felszereltségre, a falazatra és a fűtés módjára is.

Most jön, ami még nem volt

A népszámlálások történetében most először háromféle válaszadási mód közül lehet választani: az elektronikus vagy papíralapú önkitöltéses, illetve az interjús válaszadás között.

Az igazi újdonság az, hogy a kérdőívet az adatfelvétel első időszakában, október 1-16. között az interneten keresztül, elektronikusan is ki lehet tölteni. A számlálóbiztosok szeptember utolsó napjaiban minden lakcímre eljuttatják a kérdőíveket és az internetes kitöltéshez szükséges azonosítókat, október első két hetében pedig mindenkit felkeresnek.

Akik papíron, saját maguk kívánnak válaszolni, azoknál a számlálóbiztos annyi kérdőívet hagy ott, ahányan az adott lakásban laknak. Akik nem szeretnének maguk fáradni a kitöltéssel, azoknál a számlálóbiztos tölti ki a kérdőívet. Azokat pedig, akik október 16-ig sem papír, sem elektronikus formában még nem válaszoltak a kérdésekre, ismét felkeresi a számlálóbiztos, hogy felvegye adataikat. Október 16. után interneten keresztül már nem lehet kitölteni a kérdőívet.


Ötvenezren vesznek rész a gigantikus munkában

Összesen mintegy 50 ezer közreműködőre van szükség a népszámlálás lebonyolításához. Köztük a legnagyobb csoportot a számlálóbiztosok alkotják, akiknek létszáma közel 40 ezer fő lesz - közölte a KSH. Öt-hat számlálóbiztos munkáját fogja egy-egy felülvizsgáló irányítani, ellenőrizni körülbelül 7500 szakember. A felülvizsgálók koordinálását mintegy 400 területfelelős végzi, akik mind a KSH munkatársai. A szakmai irányítás fő felelőse a KSH népszámlálási főosztálya (30 személy), illetve a hivatal megyei részlegeinél kinevezett népszámlálási felelősök (20 fő). Emellett a KSH több szervezeti egységének 4-500 dolgozója is közreműködik ebben a gigantikus munkában. A KSH szakmai irányítása mellett a polgármesteri hivatalok játszanak kiemelt szerepet a népszámlálásban: a jegyzők és munkatársaik (országosan 2500-an) gondoskodnak a területi végrehajtás feltételeiről, a megyei kormányhivatalok népszámlálási felelőseinek támogatása mellett.

Üzletet hoz a népszámlálás

A szakmai előkészítés már lezárult: kialakultak a kérdéskörök, tesztelik az adatfelvétel és -feldolgozás informatikai rendszerét, illetve a KSH a területi végrehajtás előkészületeit is megtette. Felvette a kapcsolatot a települési jegyzőkkel, ugyanis az önkormányzatok feladata a területi lebonyolítás feltételeinek biztosítása (például a számlálóbiztosok toborzása, az oktatás helyszíneinek biztosítása). Lezárultak az összeírás informatikai feltételeinek megteremtésére kiírt közbeszerzési eljárások.

Az első eredményeket februárban közlik

A népszámlálás lebonyolítását követően már 2012 február-márciusában közzétesz néhány előzetes adatot a KSH a népesség számáról és a lakásállományról. Az eredmények többségét 2012 végéig közlik. Az EU szervezetei számára az adatfelvételt követően 27 hónapon belül kell a végleges adatokat megküldeni.

Az adatbeviteli és feldolgozási feladatok informatikai infrastruktúráját a Delta Informatikai Zrt. biztosítja 111,3 millió forintért. A körzetesítés támogató alkalmazását a Bull Magyarország Kft. fejlesztette ki 124,8 millió forintért, míg az adatgyűjtést támogató rendszer beszerzését az IQSYS Zrt. nyerte meg 288,7 millió forintért. Jelenleg folyamatban van a népszámlálás kérdőíveinek, segédleteinek és egyéb nyomtatványainak előállítására és szállítására kiírt közbeszerzés, továbbá a papír alapú kérdőíveinek optikai karakterfelismerésen alapuló adatbeviteli rendszerének kialakítására és működtetésére szóló eljárás, valamint két kommunikációs tender is: a médiavásárlásra, illetve a népszámlálással kapcsolatos tájékoztatóanyagok beszerzésére.


Szakértői szerződéseket is kötött a KSH a lebonyolítás támogatására, így informatikai feladatokra a Stratis Kft.-vel 193,8 millió forintért, továbbá e céggel a központi adatbeviteli szolgáltatás megvalósításának informatikai szakértői támogatására is megállapodást kötött 27,4 millió forintért. Az informatikai beszerzések jogi, közbeszerzési szakértői támogatására pedig a Réti, Antal, Madl ügyvédi irodával szerződtek hatmillió forintért.

QP | Quality Placement