Ingyen akar nyelvvizsgázni? Erre figyeljen!

Visszajár az első sikeres nyelvvizsga díjából 34,5 ezer forint 2018 első napjától, de a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül kell azt igényelni az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-től - az erről szóló kormányrendelet tervezete a kormány honlapján jelent meg.
Németh Géza, 2017. november 2. csütörtök, 19:03
Fotó: Napi.hu

A gazdasági kabinet még a 2017. április 25-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi támogatásáról és ingyenessé tételéről szóló előterjesztést, amelyet egy erről szóló kormányhatározat követett.

Ebben szerepel az, hogy 2018. január 1-jétől azon 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgároknak, akik a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető - a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló  rendelet mellékletében rögzített nyelvek valamelyikéből - sikeres vizsgát tesznek, a vizsga díját az állam visszatéríti az adott évi minimálbér 25 százalékának megfelelő összeghatárig. Ilyen nyelvvizsgának számít a komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsga, továbbá a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga.

A minimálbér 2018-tól 138 ezer forint lesz. Ennek a negyede, vagyis 34 500 forint jár vissza a nyelvvizsga díjából jövőre.

A rendelet tervezete a visszaigénylés rendjét is szabályozza. Eszerint a támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-hez, az első sikeres komplex nyelvvizsga letételét igazoló bizonyítvány vagy tanúsítvány kiállításától számított 1 éven belül - elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon - kell benyújtani.

Aki ezt elmulasztja az egyéves határidőt, elveszíti a támogatást. A központ országosan jár el, az elektronikus űrlap, a formanyomtatvány pedig a honlapjáról tölthető le, ingyenesen.

Az elbírálási idő 15 nap lesz. Ez alatt a központ megkeresi az Oktatási Hivatalt annak igazolására, hogy a kérelmező valóban megszerezte-e az első sikeres komplex nyelvvizsgát. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok pedig a saját díjaikról tájékoztatják a központot, minden év november 30-ig.

Ha minden "klappol", akkor a támogatást a központ a kérelemben megjelölt bankszámlára utalja majd.

HOZZÁSZÓLÁSOK