A célok elérése több évnyi tudatos munkát igényel, azonban hosszú távra előrevetítheti a magyar agrár- és élelmiszergazdaság fejlődését - ismertette Győrffy Balázs, a NAK elnöke.

A NAK közleménye szerint a dokumentum konkrét javaslatokat fogalmaz meg többek között a stabil és versenyképes birtokszerkezet megteremtésére, a működési formák átláthatóvá tételére, az önkéntes együttműködések ösztönzésére, a modernizáció felgyorsítására, a termés- és jövedelembiztonság javítására, valamint részletesen taglalja az adó- intézményrendszer, illetve a támogatáspolitika terén szükséges intézkedéseket.

QP | Quality Placement

A NAK a javaslatcsomagban foglaltak részleteiről, és az ehhez kapcsolódó jogszabály-alkotási tervről megkezdi a szükséges egyeztetéseket a rövidesen megalakuló kormánnyal.

A küldöttgyűlésen döntöttek a tagdíjsávok módosításáról. Az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lesz. A legalsó sáv árbevételi határa és összege változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is. A módosítással a tagok közel 85 százalékánál a tagdíj nem változik, 9 százalékuk pedig a jövőben kevesebb tagdíjat fizet majd - ismertették.

Emellett két héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjbefizetési határidő.

A küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a köztestület csatlakozását a European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services (EUFRAS) és a South Eastern Europe Advisory Service Network (SEASN) nemzetközi szervezetekhez. Ez a szaktanácsadás területén fontos előrelépést jelent a nemzetközi kapcsolatok erősítésében - közölte a NAK.

A fotó Forrás: Megfosz.