Itt az újabb "meglepő és érthetetlen" kormányzati ötlet - folytatódhat az államosítás

Meglepő és érthetetlen szakmai vélemények szerint az, a villamos energia törvényt (Vet) módosítani szándékozó javaslat, amely szerint közvilágítási közmű kizárólag az állam és az ellátásért felelős (önkormányzatok) tulajdonába tartozhat.
Major András, 2013. február 25. hétfő, 18:33
Fotó: Napi.hu

Állami, pontosabban önkormányzati tulajdonba kerülhetnek a közvilágítási közművek. A közműveknek az ellátásért felelős önkormányzat számára történő átruházásáról 2013. október 31-ig meg kell állapodniuk a (nem állami) gazdálkodó szervezetnek és az önkormányzatnak a fideszes György István törvénymódosító javaslata szerint. Az átruházásnak ezév végéig meg is kell történnie. Ha a közvilágítási közmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a közvilágítási közmű tulajdonjogát a közvilágítási közmű üzembe helyezésének időpontjában ruházza át az ellátásért felelősre. Amennyiben állami társaság a tulajdonos ("a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik"), a közvilágítási közmű, illetve közművagyon 2014. január 1-jén ingyenes az önkormányzat tulajdonába kerül.

Ha a megjelölt határidőre nem állapodtak meg, az ellátásért felelős a gazdálkodó szervezettel szemben annak közvilágítási közművel, illetve folyamatban lévő beruházással érintett ingatlanára nézve kisajátítást kérhet. Ha az ellátásért felelős települési önkormányzat jogával 2014. május 31-ig nem élt, az állam kérheti a kisajátítást.

Érthetetlen

Érthetetlen az újabb, az energiaszolgáltatásokat érintő javaslat, illetve motivációja szakmai vélemények szerint. Kérdés ugyanis, hogy az amúgy is szűkös anyagi helyzetben lévő kis önkormányzatok mit kezdenek majd a közvilágítási közművekkel. A közvilágítási közmű vidéken jellemzően a helyi szolgáltatóé, önkormányzati tulajdonra is van azonban példa. A fővárosban egyfajta hibrid rendszer üzemel, amennyiben részben az önkormányzat, részben a helyi szolgáltató a tulajdonos. Értesüléseink szerint a módosító célja elsősorban a budapesti helyzet "rendezését" célozhatja. A szakmai kommentár szerint ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a javaslat "csont nélkül" átmegy az Országgyűlésen, az ugyanis jogilag is problémás lehet.

A Vet. hatályos szövege a közvilágítást nem minősíti közszolgáltatásnak. Ez a megoldás nincs összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénnyel, amely a közvilágításról való gondoskodást a helyi önkormányzatok felelősségi körébe utalt helyi közügyként határozza meg. A helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott, közérdekből ellátandó feladta a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján közfeladat, aminek egyik formája a közszolgáltatás nyújtása. A módosító mindezért kiegészítené a törvényt, bevezetve a közvilágítási közszolgáltatás fogalmát.

Az indoklás szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI . törvény alapján a helyi önkormányzatok törzsvagyonába tartozó helyi közművek - közöttük a közvilágítás eszközei - létrehozása és működtetése a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységének minősül. A települési önkormányzatok felelősségi körébe tartozó közműves közszolgáltatások, így a közvilágítás közművei jelentős része viszont jelenleg (még) nem tartozik az önkormányzatok tulajdonába.

Vizes példa

"A közműves helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kizárólagos önkormányzati gazdasági tevékenységek egységes tulajdonjogi alapjainak megteremtése szükségessé teszi a közvilágítási közművagyon tulajdonjogi és üzemeltetési helyzetének a vízi közmű-vagyon szabályozásával megegyező újrarendezését" - fogalmaz a módosító.

A törvénymódosítás átveszi és alkalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv) tulajdonjogi és üzemeltetési szabályait a terület sajátosságainak figyelembe vételével. A vízi közművekről szóló 2011-es Vksztv a közművek tulajdonjogi eltérősége és az önkormányzatok közszolgáltatási felelősségéből eredő ellentmondást azzal oldotta fel, hogy a vízi közműveket a kizárólagos nemzeti vagyon körébe utalta.

Az átmeneti szabályok lehetővé teszik azt is, hogy az ellátásért felelős és a közvilágítási szolgáltató a meglévő szolgáltatási jogviszonyt a hatályos jogszabályoknak megfelelő, de pályáztatás nélküli koncessziós szerződéssé alakítsa át. Az indoklás szerint pályázat nélküli koncesszió elősegítheti a közvilágítási szolgáltatást ellátó vállalkozások befektetői, és az ellátásért felelős önkormányzatok közötti jogviták megegyezéses feloldását.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

Blama, 2013.02.26 13:50

@bogyu: Csak szeretnénk lenni, de magasról le/megtiszteltek bennünket.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

bogyu, 2013.02.26 13:42

@Blama: És le az összes csatlósukkal és követőikkel!! (Ja, hogy azok mi lennénk?
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

elmufioka, 2013.02.26 11:47

@oldwiseman:
Őőő, a BDK nem ELMŰ tulajdon?

Mellesleg a pénzszivattyúfóbiás majmoknak üzenem, hogy megint nem elég éberek. A tulajdonjog egy gyakorlatilag teljesen kiépített hálózatban csak a történet egy része. Az üzemeltetés ugyanolyan fontos. És mit ír arról a cikk? Pályáztatás nélküli koncesszió. Sőt, gyanítom, hogy az új elemek létesítői is a szolgáltatók lesznek, csak ezúttal alvállalkozóként. Nem változik itt semmi, csak beszúrnak a folyamatba még egy követhetetlen szerződéses viszonyt. Az ilyen apport, tulajdonátruházás, üzemeltetésre átadás mindig bonyolult jogi procedúrákat eredményez, ha bármit is csinálni kell a vagyonelemmel. Eredmény: átláthatatlanság.
Műszakilag egyébként unalmas a közvill, ugyanazok a trafók táplálják őket, mint a házakat.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Blama, 2013.02.26 10:07

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Kotkodus, 2013.02.26 09:53

@lacilacilaci: aki okos olyan környezetet teremt, ahol érdemes újra befektetni és ahol pörög a gazdaság és gyorsulnak a megtérülések. a tőke (bármennyire is utáljuk) ugyanis ezt szereti, ilyen környezetben érzi jól magát.

aki hülye, az meg parancsolgat a tőkének és törvényekkel próbálja visszatartani a tőke (és a képzett emberi erőforrás) kiáramlását és az erősen markoló ujjai között mindig átfolyik a pénz (vagy ha nem is folyik át mind, utánpótlás biztosan nem jön).

aki pedig nem ért semmit az egészhez, az a kínai bevándorlók kisstílű feketézésében látja az összes problémánk alapját és nem akarja észrevenni, hogy a - MINDENKORI - kormányközeli cégek százszoros/ezerszeres szorzóval lopják meg a - MINDENKORI - tisztességes adózókat... aki még kevesebbet ért hozzá, az meg még azt is elhiszi, hogy az egyik kormány kevesebbet lop, mint a másik...

rád bízom, hogy (az én személyes kategorizálásom alapján) te hova sorolod magad...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html