Jelentősen nőtt a külkereskedelmi termékforgalom

Az idei év első két hónapjában a külkereskedelemi termékforgalom volumene jelentősen nőtt, az exporté 21, az importé 19 százalékkal haladta meg az előző évi szintet – közölte a KSH az év első két hónapjára vonatkozó részletes adatokat.
NAPI, 2011. május 4. szerda, 09:01
Fotó: Napi.hu

A külkereskedelmi mérleg aktívuma 335 milliárd forintot (1232 millió eurót) tett ki, 105 milliárd forinttal (376 millió euróval) többet, mint 2010 azonos időszakában. Az első kéthavi kivitel értéke 3485 milliárd forint (12,7 milliárd euró), a behozatalé 3150 milliárd forint (11,5 milliárd euró) volt, ezzel az export forintértéke már meghaladta, az importé még nem érte el a gazdasági világválság előtti - 2008. év azonos időszaki - szintet.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala 2011 első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest importban 6,7, exportban 5,8 százalékkal emelkedett. Ez - a forint 1,7 százalékos gyengülését figyelembe véve - 4 százalékot meghaladó devizaárszint-emelkedést jelentett. A cserearány 0,8 százalékkal romlott.

2011. január-februárban a gépek és szállítóeszközök volumene a forgalom mindkét irányában 20 százalékot meghaladó mértékben bővült. Az árufőcsoporton belül a legnagyobb súlyt kitevő híradás-technikai hangrögzítő és -lejátszó készülék exportjának volumene az első két hónapban dinamikusan nőtt, ezzel szemben az importé februárban kismértékben lelassult, ami a tv-alkatrészek behozatalában regisztrált csökkenésnek köszönhető.

Az általános rendeltetésű ipari gép és a közúti jármű kivitelének volumennövekedése némileg, a behozatalé jelentősen meghaladta az átlagot. Mindkét termékkör export- és importnövekményében az autóiparhoz szükséges alkatrészek, valamint utóbbinál főként a német relációjú személygépkocsi-kereskedelem játszik meghatározó szerepet.

A feldolgozott termékek kivitelének és behozatalának volumene 23, illetve 24 százalékkal volt több, mint az előző évben. Az energiahordozók importvolumene a január-februári időszakra 5 százalékkal csökkent, az elmúlt év azonos időszakához képest. Az import csaknem harmadát kitevő természetes és mesterséges gáz behozatala több mint 40 százalékkal esett vissza, ugyanis februárban a belföldi igények kielégítése a hazai készletekből történt. A behozatal több mint felét adó kőolaj és kőolajtermék importvolumenének egyharmados növekedése bázishatás következménye.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 2011. január-februárban 17 százalékkal, az importé 19 százalékkal múlta felül az egy évvel ezelőtti alacsony szintet. A kivitel mintegy harmadát képviselő gabona és gabonakészítmény exportjának volumene a főcsoport átlagának megfelelően, értéke a világpiaci árak tartós emelkedése mellett mintegy kétharmadával nőtt. A legnagyobb növekedést az osztrák és holland relációkban, elsősorban a kukoricakiszállításokkal kapcsolatban mértük. Mindkét irányban dinamikus volumenbővülés jellemzi a hús és húskészítmény, a tej és tejtermék, valamint a kávé, tea, kakaó, fűszer forgalmát.

Az Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011 első két hónapjában 18, illetve 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az unió egészét nézve 76 milliárd forinttal javult, nagyrészt az új tagállamok vonatkozásában.

Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene 33 százalékkal bővült, míg az importé 14 százalékkal haladta meg a bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya 202 milliárd forint volt, 28 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010-ben. Az ázsiai országok vonatkozásában egyenlegünk - elsősorban a gépipari exportunk mintegy kétharmados növekedésének hatására - 41 milliárd forinttal javult.

HOZZÁSZÓLÁSOK