Jogszabály-félreértelmezésből nagy bukta lehet - figyelmeztet a Deloitte

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vállalkozások 2013. január 1-jétől egy naptári hónapban, egy szerződés alapján - az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértékeként - legfeljebb 1,5 millió forintot fizethetnek ki készpénzben, a helytelen jogszabály-értelmezésből adódó mulasztás rendkívül magas bírsággal szankcionálható - hívja fel a figyelmet a Deloitte.
MTI, 2013. február 7. csütörtök, 18:08
Fotó: Napi.hu

Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere a tanácsadó cég hírlevelében ismerteti: a jogszabály kijátszásának megakadályozására rögzítették azt is, hogy egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni az egyes szerződéseket abban az esetben, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek azért kötöttek több szerződést, hogy elkerüljék a korlátot.

Ez az elég alacsony készpénzfizetési korlátot felállító változás lényegében azt jelenti, hogy függetlenül attól, milyen jogcímen és hány részletben kerül sor készpénzkifizetésre, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy egy szerződésből ered, akkor egy naptári hónapban nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

A jogszabályváltozás gyakorlatba átültetése során számos kérdés vetődött fel. Így például az, hogy mi minősül szerződésnek, ide sorolható-e a megrendelés vagy a mindennapi pénztári vásárlás. Amennyiben egy szerződés több különböző megrendelést foglal magában, akkor a különböző ügyletek külön-külön kimeríthetik-e a havi készpénzfizetési korlátot? Egy hónapon belül milyen számban, és milyen időközönként fordulhat elő ugyanazon vevő által ugyanazon terméket érintő vásárlás ahhoz, hogy az még ne minősüljön a törvény értelmében rendeltetésellenes joggyakorlásnak?

Mivel a jogszabály nélkülöz minden konkrétumot, keretjellegű, és az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata sem ismert még, a felsorolt kérdésekre csak az egyedi eseteket vizsgálva lehet megnyugtató választ adni - állapítja meg a szakértő.

Ezen túlmenően szem előtt kell tartani azt is, hogy a helytelen jogszabály-értelmezésből adódó mulasztás rendkívül magas, mind a készpénzt teljesítő, mind az azt elfogadó fél az 1,5 millión felüli készpénzszolgáltatás 20 százalékának megfelelő bírsággal szankcionálható.

A helytelen jogalkalmazás kiszűrését pedig előmozdítja, hogy a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie az állami adóhatósághoz a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást - figyelmeztet a Deloitte.

HOZZÁSZÓLÁSOK