Jön a feljelentői díj

A feljelentői díj intézményével egészül ki 2010. április 1-jétől a versenytörvény, amely a hatálybalépést követően a kiszabott versenyfelügyeleti bírság 1 százalékáig, de legfeljebb 50 millió forintig jutalmazza a kartellt feljelentőt.
NAPI, 2010. március 19. péntek, 08:19
Fotó:

A Napi Gazdaság pénteki GVH-mellékletének cikke


A tisztességes eljárás védelméről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CLXIII. törvény 2010. április 1-jétől hatályos módosításával megteremtette annak lehetőségét, hogy a kartellek bejelentőit jutalmazni lehessen - írja a jogiforum.hu-n Kuritár Dávid. A bejelentők szélesen meghatározott köre lehetővé teszi, hogy bárki - akinek a hatóság számára nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyítéka van - a magyar vagy európai uniós versenyjog által tiltott kartell létezésére vonatkozóan bejelentést tehessen, és részesülhessen a kiszabott bírság 1 százalékának megfelelő, de maximum 50 millió forintos díjban.


Feljelentői díj csak a GVH által kiszabott bírság kiszabását követően jár, tehát akkor, ha az eljárás jogsértés megállapításával és bírságolással végződik. Ebből következően, ha a GVH által indított ügyet az Európai Bizottság később átveszi, akkor a bejelentő már nem tarthat igényt "feljelentői díjra", akkor sem, ha egyébként a bizottság bírságot szabott ki.


Annak ellenére, hogy a versenytörvény nem határozza meg, mi minősül nélkülözhetetlen írásos bizonyítéknak, a törvény indokolásából kitűnik, hogy bejelentés nemcsak az addig ismeretlen, hanem a már ismert kartellekhez is kapcsolódhat, amennyiben az a jogsértés megtörténtének bizonyításához elengedhetetlen. A nélkülözhetetlenség nem jelenti, hogy az információ később más forrásból ne lenne esetleg beszerezhető, azonban minősítése csak az eljárás egészének, összes anyagának ismeretében lehetséges. Az is előfordulhat a gyakorlatban, hogy az eljárásban több különböző személy által benyújtott bizonyíték is nélkülözhetetlennek minősül, amely esetben a díj külön-külön jár a feljelentőknek. Ez alól kivétel az az eset, ha megállapítható, hogy a bizonyítékokat szolgáltató természetes (magán)személyek a díj többszörözésének érdekében osztották meg a valójában egy forrásból származó bizonyítékokat, ebben az esetben az egyszeri jutalmat kell egyenlő arányban felosztani a jogosultak között.


A szóbeli bizonyíték abban az esetben szolgálhat bejelentési díj alapjául, ha annak alapján a GVH olyan hajnali rajtaütést folytathat le, amelynek során nélkülözhetetlen írásos bizonyíték birtokába jut.
Nem jár díj, vagy a már kifizetett díj visszajár, ha a bejelentő bűncselekmény vagy szabálysértés útján jutott hozzá a bizonyítékhoz, azonban az egyéb jogellenesség (munkajogi, polgári jogi) nem számít kizáró oknak. Visszafizetésre nem szolgáltathat okot a bíróság felülvizsgálati szakaszban hozott döntése, kivéve azt az esetet, ha a határozat megváltoztatására a feljelentő által szolgáltatott bizonyítéknak a bizonyítékot szolgáltató magatartására visszavezethető jogellenességére tekintettel került sor.


Az engedékenységgel élő vállalkozás törvényes képviselője nem jogosult feljelentői díjra. A díj alkalmazásának lehetőségére tekintettel a vállalkozásoknak azzal is számolniuk kell, hogy nemcsak a versenytárs, hanem tulajdonképpen bárki - aki a kartellre vonatkozó nélkülözhetetlen írásos bizonyítékkal rendelkezik - felfedheti a kartellt.

HOZZÁSZÓLÁSOK