BUX

Jövőre lankad a cégek lelkesedése

A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások helyzetértékelése, illetve az ahhoz tartozó mutatók (rendelésállomány, készletek, kapacitáskihasználás) javult, a prognózisindikátor viszont (termelés, beszerzés, értékesítés, foglalkoztatás) lassulást jelez 2011 második felétől - derül ki a most napvilágot látott Kopint-Tárki harmadik negyedévi konjunktúratesztből.

Domokos László, 2010. november 30. kedd, 13:48

A vállalkozások helyzetértékelése sokat javult a második negyedévhez képest. Összességében a mutató 44 ponton áll, ami jelentős emelkedés. Továbbra is az elsősorban exportra termelő vállalatok látják jónak a helyzetüket, míg a legrosszabb értékelést a kisvállalkozások közül adták. Az utóbbi negyedévben a vállalatok többsége nem csökkentette termelését, romlottak azonban a rövid távú kilátások - csak az exportra termelők számolnak a termelés bővülésével. Továbbra is a kereslethiány szerepel első helyen a cégek növekedését akadályozó tényezőként, azonban erre egyre kevesebben panaszkodnak. Csökkent a bizonytalan gazdasági környezetet, mint a termelésbővítés egyik hátráltató tényezőjét említő vállalkozások aránya is, azonban továbbra is sok a finanszírozási problémával küzdő cég. A Kopint-Tárki szerint jelentősen romlottak a rövid távú belföldi és külföldi értékesíti prognózisok. A harmadik negyedévben a belföldi rendelésállomány árnyalatnyit javult, ám az exportnál nagy zuhanás volt. Mindez csekély mértékben, de csökkentette a vállalatok kapacitáskihasználtságát, és jelentősen emelte a következő félévben várható kapacitás szintjét a várható rendelésekhez képest (azaz nőtt a felesleges kapacitás aránya). Mindez a foglalkoztatottak számának csökkenésével járhat együtt a következő hat hónapban.A vállalatok a magyar gazdaság helyzetét továbbra is rossznak ítélik, azonban a jövőben javulás következhet. Az élelmiszeripari vállalatok körében tovább folytatódtak a negatív tendenciák, mind a helyzetértékelésnél, mind a prognózisoknál.