BUX
36940

Ki nem találná, mire költ milliárdokat Paks

Feltűnően bőkezű adakozóvá vált tavaly az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az egy évvel korábbi hatszorosát, hatmilliárd forintot fordított adományozásra, amiből közel ötmilliárdot egyetlen kedvezményezett, a Magyar Nemzeti Filmalap kapott meg. Utóbbi letéti számláján a paksi befizetés adta a tavalyi bevételek bő felét, a további támogatók listája nem nyilvános.

Ádám Viktor, Domokos Erika, 2014. június 27. péntek, 07:15

Tavaly az egy évvel korábbival gyakorlatilag megegyező, 185,5 milliárd forint nettó árbevétel mellett a 2012-eshez szintén hasonló 40,4 milliárdos adózás előtti eredményt ért el az MVM Paksi Atomerűmű Zrt. A változatlan fő számok mellett feltűnő, hogy az egy évvel korábbi mintegy hatszorosára, 5,9 milliárd forintra emelkedett az egyéb ráfordítások között elszámolt támogatások összege. A növekedést a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek (Filmalap, MNF) adott ötmilliárdos támogatás magyarázza. Ezzel végül állami - hiszen állami tulajdonú cégről van szó - pénz került arra a letéti számlára, amely az uniós szabályok szerint közvetlen költségvetési forrásokat nem fogadhat. A letéti számlán a Filmalap gyűjti a cégek által felajánlott filmes támogatásokat, melyek után a vállalkozások társasági adókedvezményt érvényesíthetnek.

Azt azonban - bár kérdéseinkkel megkerestük az érintetteket - nem tudni, hogy miért épp az állami tulajdonú PA-nak kellett tavaly a hazai gyártású filmek finanszírozásába beszállnia, illetve miért épp a Filmalapnál landoltak a támogatásra rendelkezésre álló paksi milliárdok.

Pakson fontos a nemzeti ügy

A zrt.-hez a következő kérdéseket juttattuk el:

Miért volt szükség arra, hogy a PA Zrt. 4,976 milliárd forint támogatással segítse a Filmalapot 2013-ban?Ki döntött a támogatás odaítéléséről?Milyen előnyökkel jár a PA Zrt. számára a Filmalapnak nyújtott támogatás, a Filmalap tett-e vállalást (és ha igen, pontosan milyen jellegűt) az ellentételezésre?Mi indokolta a korábbi években megszokott támogatási összeg sokszorosára történt növelését? Miért pont a Filmalap lett az a kiválasztott, ahová a többszörösére emelt támogatási összeg került? Milyen más célok merültek fel?Van-e arra vonatkozó információja a társaságnak, hogy ezt az összeget mire használta fel a Filmalap?
A sport elszipkázza a filmes támogatásokat
Feltételezhetően azért volt szükség a Paksi Atomerőmű felajánlására, mert kevés volt a más cégek által ilyen célra nyújtott támogatás.A filmesek 2004 óta a magyarországi filmgyártási költségek 20 százalékáig vehetik igénybe ezt a támogatást - jelenleg vagy a társasági adófizető cégeken vagy a Filmalap letéti számláján keresztül. A kevés céges felajánlás miatt azonban nem jutottak volna hozzá a nekik járó támogatáshoz (pedig ez az egyik legnagyobb vonzereje hazánknak a külföldi stábok számára).Az Orbán-kormány az adókedvezményt kiterjesztette a sportcélú támogatásokra is, ami után jelentősen visszaestek a cégek filmes támogatásai (2012-ben így a sportba 40 milliárd, míg filmekre csak 3 milliárd jutott - két évvel korábban a filmes adóigazolások összege meghaladta a 7 milliárdot).

A cég válaszaiból ehhez képest nem derül ki túlzottan sok információ. Úgy fogalmaztak, hogy a társaság "erejéhez mérten támogatja a kulturális értékek megóvására vonatkozó kezdeményezéseket", illetve a társadalmi felelősségvállalási tevékenységük vonatkozó irányelve értelmében támogatják "olyan nemzeti ügyek, kezdeményezések megvalósítását, amelyek egyszerre fejezik ki elkötelezettségünket az ország egészét érintő és egyértelműen pozitív törekvések iránt, s egyben a társaság presztízse szempontjából is pozitív hatásúak". Hozzátették: "az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.) 22. §-a szerinti adókedvezmény igénybevételével, az állami vállalatok számára előírt módon, a társaságcsoport tulajdonosainak döntése alapján nyújtott támogatást a Magyar Nemzeti Filmalap számára".

Találtunk ötmilliárdot, de az nem az

A Filmalap 2013-as eredménykimutatásában az egyéb bevételek soron szerepel ugyan egy közel 5,2 milliárdos összeg a 2012-es kétmilliárd forint után, de ez nem a paksi pénz, hanem - többségében - a megítélt állami támogatásból valójában fel is használt összeg.

A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) előírásai alapján ugyanis a kapott állami támogatások halasztott bevételként kerülnek elhatárolásra, majd vezetik vissza és mutatják ki egyéb bevételként, amikor a bevétellel szemben költségek, ráfordítások merülnek fel - válaszolta a Napi.hu kérdésére az MNF. A legnagyobb tételt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által nyújtott 5,74 milliárd forintos támogatásából jóváírt 3,6 milliárd forint jelenti.

Állami támogatás, de mégsem az

A cégek által befizetett támogatásokat - így az MVM Paksi Atomerőműtől érkezett pénzt is - azon a letéti számlán gyűjti a Filmalap, amely minden Magyarországon gyártott film (nem csak magyar, hanem külföldi megrendelésre készülő, illetve koprodukciós filmre is) 20 százalékos közvetett támogatására költhető. Az alap a központi költségvetésből vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől kapott támogatási forrásait kizárólag saját közhasznú működésére és az általa közvetlenül támogatott filmek támogatására költheti, a gazdasági társaságok ilyen célra nem nyújthatnak és a Filmalap nem is gyűjthet támogatást.

Mivel a közvetett támogatás rendszere az Európai Unió által 2008-ban kiadott és 2013-ban megerősített jóváhagyó határozatai alapján kizárólag társasági adófizetők támogatásából finanszírozható, nincs is mód e célra közvetlen költségvetési forrás bevonására - hangsúlyozza az MNF. A letéti számlára - amelyet a Mozgóképről szóló törvény 2012-ben elfogadott módosítása alapján a filmszakmai adókedvezmény forrásának biztosítása érdekében nyitott meg az alap - bármely magyar társasági adóalany nyújthat olyan filmszakmai támogatást, amely után társasági adókedvezményre lesz jogosult (hasonlóan a sport- és a színháztámogatás rendszeréhez).

A letéti számlára érkezett forrásokat teljes egészében Magyarországon gyártott filmalkotások 20 százalékos támogatására fordítják, a Mozgóképről szóló törvényben meghatározott automatizmus szerint. A letéti számlára utalt összegeket tehát a Magyar Nemzeti Filmalap csak kezeli, de azok felhasználásáról nem rendelkezik, a letéti számláról történő kifizetések a filmirodai elszámolást követően, a filmiroda által jóváhagyott mértékben történik - közölte az NFA. A letéti számlára történő befizetések ún. first-in first-out rendszerben kerülnek kiosztásra, az épp folyamatban lévő filmirodai elszámolások szerint.

Titok, hogy ki adott még

A letéti számlára bármely magyarországi társasági adóalany teljesíthet befizetést, akár állami tulajdonú vállalat is. Az elmúlt év folyamán a letéti számlára a Mozgóképről szóló törvény felhatalmazása alapján a Filmalap összesen 9,7 milliárd forint támogatást gyűjthetett, vagyis ennek bő felét állta a Paksi Atomerőmű. (A támogatók listája adótitok, arról a Filmalap nem adhat tájékoztatást.) A letéti számláról el is fogyott a pénz legnagyobb része, a június eleji adatok szerint 741 millió forinton állt az egyenleg és mintegy 56 millió forintnyi kifizetési igény állt sorban.

A Filmalap hangsúlyozza, hogy nem mecenatúráról van szó, hanem társasági adókedvezmény érvényesítése érdekében történő támogatásról, így azon állami tulajdonú cégek, akik a letéti számlára teljesítenek támogatást, ugyanolyan mértékű társasági adókedvezményre voltak jogosultak, mint a magáncégek. Az állami tulajdonú cégek esetben ugyanakkor az adókedvezményből származó jövedelem az állam számára megmarad, így egyáltalán nem irracionális az állami vállalatok nagyobb szerepvállalása e támogatási rendszerben - fogalmaz a Filmalap válasza.