Kormányfelügyelet alá kerülnének az önkormányzatok

Az újonnan bevezetett települési adó kivetéséhez bizonyos esetekben kormányengedélyre lesz szükség. Ezzel párhuzamosan a kormányzat több önkormányzati feladatot és a hozzá tartozó vagyont átvesz.
Korányi G. Tamás, 2011. november 7. hétfő, 14:34
Fotó: Napi.hu

Az állami és önkormányzati feladatok szétválasztása, a közoktatás-köznevelés, a fekvő- és járóbeteg-ellátás, valamint a közigazgatási teendők állami kézbe vétele egyenlő esélyeket kínál az állami szolgáltatások igénybevételére − mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a balatonfüredi országos önkormányzati konferencián. A kormány számára prioritás a járásrendszer mielőbbi − lehetőleg 2012. júliusi − kialakítása. A 160-170 járási hivatalnak kihelyezett részlegei lesznek a személyes ügyintézést most is lehetővé tevő településeken.

Az önkormányzati rendszer reformja a konzultációkon jelentősen átalakult, a kormány engedett több korábbi elképzeléséből − hangsúlyozta Tállai András, a BM önkormányzati ügyekért felelős államtitkára. Magyarországon egyetlen önkormányzat sem szűnik meg, legfeljebb a feladatkörök egy részét veszi át az állam. A törvényből kimarad az az elképzelés is, hogy állami könyvvizsgálat felügyelje az önkormányzatokat − a járási hivatalok felügyeleti jogosítványai azonban szélesek lesznek.

Az önkormányzati szektor adóssága (2010 végén, milliárd forint)
Főváros173
Budapesti kerületek98
Megyei jogú városok338
Egyéb városok383
Nagyközségek27
Községek66
Megyei önkormányzatok163
Összesen1247
Forrás: Forrás: NGM

A magyar önkormányzatok adósságállománya − mint Berczik Ábel, az NGM főosztályvezető-helyettese elmondta − 2002 óta 6,5-szeresére nőtt. A helyhatóságok jövő januártól csak kormányengedéllyel vállalhatnak adósságot megtestesítő kötelezettséget, ennek maximuma az éves saját bevétel 50 százaléka (a korlát nem vonatkozik az éven belüli likviditási hitelekre). Az önkormányzatok 2012-től települési adót vethetnek ki, ehhez akkor lesz szükség kormányengedélyre, ha több mint 20 százalékkal növelné a helyiadó-kötelezettségeket. A rendezvényen kiderült, főleg a kistelepülések vezetői érzik igazságtalannak a formálódó új rendszert. A kétezres lélekszámot elérő települések köznevelési szerződést köthetnek az állammal az iskolák fenntartására, a kisebbek azonban úgy érzik, ellenszolgáltatás nélkül veszik el a sokszor általuk épített, átépített iskolát vagy rendelőt.

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy vélte, jövőre az eddiginél nehezebb lesz hitelhez jutnia az önkormányzatoknak. A magyar bankszektor június végén 1020, két hónap múlva pedig már 1086 milliárd forint önkormányzati hitelt kezelt. (A növekedés oka a svájci frank árfolyamának alakulása, a hitelek háromnegyede devizaalapú.) Megnyugtató, hogy a legeladósodottabb megyei önkormányzatok tartozásait az év végén átveszi az államkincstár, a hitelezés beindulásához azonban látni kell a hitelengedélyezés szempontjait, illetve a településeknél maradó bevételeket. A helyi adók emelése hitelezői szempontból pozitív is lehet, Wolf azonban a versenyképességre gyakorolt negatív hatásokra figyelmeztetett.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK