A spotakadémiákról szóló és péntektől hatályos kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.

A jogszabály szerint a sportakadémia működésének célja, hogy keretet biztosítson azon fiatal tehetségeknek, akik vállalják, hogy részt vesznek a minőségi utánpótlás-nevelést biztosító akadémiai képzési rendszerben. A sportakadémia gondoskodik az akadémiai növendékek felkészítéséről, versenyeztetéséről, és segítséget nyújt a tankötelezettség teljesítése és az élsport összehangolásában.

QP | Quality Placement

A rendelet ennek fényében I., II. vagy III. kategóriájú sportakadémiaként működik. Ezek jellemzői a következők:

  • I. kategóriájú az a sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt az iskolát és kollégiumot, ahol a sportoló tanulmányi kötelezettségét teljesíti, és amelynek kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti,
  • II. kategóriájú az az I. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt a kollégiumot, amely kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti. A II. kategóriájú sportakadémia a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolásáról együttműködési megállapodással gondoskodik,
  • III. kategóriájú az az I. és II. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolására együttműködési megállapodást köt azzal a köznevelési intézménnyel, amellyel a sportoló tanulói jogviszonyban áll, vagy amelynek kollégiumi ellátását igénybe veszi.
Az illetékes miniszter határon túli jogi személlyel, határon túli szervezettel, külföldi jogi személlyel, külföldi szervezettel sportakadémiai feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást köthet, amelyhez az állam támogatást is nyújthat. A megállapodás megkötését megelőzően a miniszter megvizsgálja, hogy a külföldi szervezet működése összhangban van-e a sportakadémiai működés követelményeivel.

A miniszter - a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben - a 2019. július 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújthat állami sportcélú támogatást azon sportszervezet részére, amellyel labdarúgás sportágban 2019. december 20-ig keretmegállapodást köt.

Kosárlabda és kézilabda sportágban a sportakadémia részére a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben állami sportcélú támogatás a 2020. január 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújtható.

A sportakadémiák rendszerét azután jelentette be Orbán Viktor, hogy a magyar válogatott az ősszel egyenes ágon nem tudta kivívni a kijutást az Európa-bajnokságra és csak a futball Nemzetek kupáján keresztül maradt esélye a részben hazai rendezésű eseményen való részvételre.