Covid-védőoltás: kisokos munkáltatóknak és munkavállalóknak

Sok a bizonytalanság a COVID-védőoltással kapcsolatban; milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak? Mire kötelezheti a munkavállalót és mire nem? Mit tehet az alkalmazott, ha nem szeretne védőoltást kapni? - ezeket a problémás területeket járta körbe és válaszolta meg Zempléni Kinga munkajogász.
Szepesi Anita, 2021. január 4. hétfő, 15:50
Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

A napokban jelent meg az oltási terv kivonata a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. A lakossági tájékoztató az oltási terv alapján (kivonat) 7 csoportra osztja a magyar lakosságot, akiket a következő sorrendben oltanának be:

1) Egészségügyi dolgozók
2) Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülők
3) 60 évesnél idősebbek
4) A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkásjuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal.
5) Azok a 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek
6) A kritikus infrastruktúrában dolgozók
7) Az összes többiek, vagyis "valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak"

Vajon lehet-e arra számítani, hogy a magyar kormány kötelezővé teszi a Covid-védőoltást és egyáltalán, kötelezheti-e erre a munkáltató a munkavállalót? - teszi fel a kérdést a munkajogász.

Álláspontja szerint jelenleg semmi nem utal arra, hogy a védőoltás kötelezővé válna a munkavállalók vagy a lakosság számára. A magyar Kormány következetesen azt jelentette ki, hogy a védőoltás önkéntes lesz.

Mit mond a jogszabály?

Általánosságban, a munkáltatóknak nincs törvényes joguk arra, hogy megköveteljék a munkavállalóktól a védőoltás beadatását (hacsak nincs arra külön rendelkezés). A munkáltató azonban felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelően felbecsülni. A becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azon munkavállalók körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a védővédőoltások biztosítása indokolt számukra.

Ha becslés kimutatja a munkavállaló egészségének és biztonságának olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre létezik hatékony védővédőoltás, ez esetben a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára meghatározott védővédőoltást fel kell ajánlania. A munkavállalót tájékoztatni kell a védővédőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól. Amennyiben a munkáltató a becslés alapján előírja bizonyos munkakörben a védővédőoltás szükségességét, akkor köteles az védőoltást és annak költségeit is biztosítani.

Tisztázandó kérdések

Kérdés, hogy minden munkakör Covid szempontból veszélyeztetett munkakörnek minősül-e, és ilyen módon köteles-e a munkáltató Covid-védővédőoltást biztosítani. A munkakörökhöz kapcsolódó javasolt védővédőoltások rendjét a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által évente kiadott Védővédőoltás Módszertani Levél (VML) tartalmazza. A 2021-es VML még nem jelent meg, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mely munkakörökben fogja a NNK a Covid védőoltást javasolni.

A szakértők azt javasolják, hogy a 2021-es VML megjelenéséig a munkáltatók ne végezzék el a fent ismertetett kockázatelemzést és addig ne kötelezzék a munkatársakat a Covid-védőoltásra. A 2021-es VML megjelenését követően a munkáltatók foglalkozás-egészségügyi orvos és munkavédelmi szakember bevonásával haladéktalanul végezzék el a fent ismertetett kockázatbecslést.

Azt figyelembe kell venni, hogy ha például légitársaságok és/vagy biztosítótársaságok az utazáson való részvétel feltételeként előírják a Covid-védőoltást, ez esetben a munkáltatók bizonyos munkakörökben kötelezhetik a munkavállalókat az védőoltásra. Ilyen munkakör lehet az, amely során az utazás szükséges, illetve az utazás a munkavégzés elengedhetetlen része.

Nem egyértelmű, hogy jogszerűen feltételül szabható-e a védőoltás igazolása bizonyos magánszolgáltatás igénybevételéhez. A munkajogász véleménye szerint ez nem egy jogszerű kikötés, mivel a védőoltás jelenleg önkéntes, ezért nem érheti hátrányos megkülönböztetés azt, aki egészségügyi okokból vagy más egyéb személyes okból nem kívánja magát beoltatni.

Van, ami kötelező

A magyar állampolgárok kötelesek beoltatni magukat azon fertőző betegségek ellen, amelyeket a fogadó ország vagy az átutazás helye szerinti országok egészségügyi hatóságai megkövetelnek a be-, illetőleg az átutazóktól. Amennyiben egy külföldi állam a beutazás feltételéhez köti a védőoltást és a munkavállaló munkavégzés céljából köteles utazni, akkor általánosságban kötelezhető a munkavállaló a védőoltásra. Természetesen, ez esetben is egyénenként kell vizsgálni és elemezni az utazás szükségességét és a védőoltás megtagadásának az indokát (ilyen lehet például allergia vagy terhesség). Kérdéses azonban, hogy köteles-e ilyen típusú személyes adatokat a munkavállaló a munkáltatóval megosztani.

Kötelező körülmény hiányában a vakcinát megtagadó munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató általi felmondása jogellenesnek minősül.

Köteles a munkáltató gondoskodni a munkavállaló oltásáról?

Általánosságban a válasz: nem. A védőoltást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezi és hajtja végre, a munkáltatók nem szervezhetnek védőoltást. Jelenleg a https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra weboldalon lehet regisztrálni a védőoltásra. A Kormány kidolgozta azt a védőoltási tervet, amelynek keretében az ellátó szakmák / egészségügyi szakemberek leginkább kiszolgáltatott munkavállalóit fogják beoltani.

Megtagadhatja a munkáltató a munkahelyre való belépést, ha egy munkavállaló nem hajlandó a védőoltásra?

Nem, mivel a jelenlegi információk szerint a védőoltás önkéntes lesz. Kizárólag abban az esetben lehet a belépés feltételeként kikötni a védőoltást, amennyiben az adott munkakör veszélyeztetett munkakörnek minősül, és ezáltal védővédőoltás beadása kötelező. (lásd 2-es kérdésre adott választ.)

Kötelezheti az anyavállalat a tagvállalatait arra, hogy védőoltást kapjanak a munkavállalók?

A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat felmérni. Kizárólag ezen felmérés alapján határozható meg, mely munkakörökben indokolt a Covid-védőoltás. Az anyavállalat erre vonatkozó utasítása nem elegendő.

Megtagadhatja a munkavégzést a Covid-védőoltással rendelkező munkavállaló, abban az esetben, ha a közelében védőoltással nem rendelkező munkavállaló dolgozik?

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, valamint a munkahelyek kialakítását. A Covid kapcsán a munkáltatóknak ezen kockázatelemzést el kellett végeznie és munkahely kialakítási, viselkedési normákat kellett megállapítani (pl.: távolságtartás, kézmosás, stb.) amelyekről a munkavállalókat tájékoztatni kellett. A munkavállaló kizárólag ezen kockázatelemzés alapján bevezetett szabályok betartását kérheti számon a munkáltatótól.

Amennyiben a védővédőoltás nem kötelező, akkor nem kérheti az adott munkatárs, hogy a védővédőoltással nem rendelkező személy az általános szabályokban előírtaknál távolabb üljön tőle. Megjegyezzük, hogy nem nyilvános adat, hogy melyik munkatárs rendelkezik védővédőoltással, ezáltal ehhez az adathoz a munkavállalók nem is férhetnek hozzá.

Vallási vagy egyéb meggyőződésre, fogyatékosságra hivatkozva megtagadhatja a munkavállaló a védőoltást?

A munkáltatónak általánosságban nincs joga megkövetelni az alkalmazottaktól az védőoltás beadatását, függetlenül azok vallási meggyőződésétől vagy bármilyen más okból. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény egyaránt vonatkozik mindenkire, vallási meggyőződéstől és fogyatékosságtól függetlenül, azaz a munkavállalót nem érheti (hátrányos) megkülönböztetés.

Milyen szabályok vonatkoznak a Magyarországon dolgozó, külföldi állampolgárságú munkavállalóra?

Rájuk is a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak.

Vannak a védőoltással kapcsolatos adatvédelmi, személyiségjogi szempontok, amelyeket figyelembe kell venni?

Óhatatlanul igen. Információ arról, hogy kit és mikor oltottak be, személyes adatnak minősülnek. Ugyanez vonatkozik az azokkal kapcsolatos információkra is, akiket nem oltottak be. Bármilyen egészségügyi adat személyes adat különleges kategóriájának minősül és az ilyen adatok feldolgozása általában tilos. Általában, ha az védőoltás nem kapcsolódik a munka elvégzéséhez, a munkaadók nem dolgozhatnak fel semmilyen védőoltással kapcsolatos adatot, kivételt képeznek bizonyos alkalmazotti kategóriák (egészségügyi és ellátó szakemberek, vagy ha az védőoltás kötelező adott munkakörben). Várhatóan 2021-ben a NAIH a védővédőoltás adatkezelésével kapcsolatosan állásfoglalást fog kiadni.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

Denden, 2021.01.04 20:06

@efi99, a hétvégi tesztelések sem mennek olyan számban mint kellene.
Humán logisztikailag ez a pár oltóközpont nem fogja bírni ellátni a gyors nagyszámú oltást.
Közepes városban élek de amikor az influenza oltás van a háziorvosi rendelők is
elesnek a nagy rohamban. Így ez lassú folyamat lesz és bőven lefedi majd 2021-et
Is a Covid.
Azt gondolom a sok lélegeztetőgép helyett vehettünk volna pár száz vagy ezer
nagyteljesítményű hűtve tárolót (is).
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

I.N.R.I., 2021.01.04 18:00

Lehet-e a Marson kutat fúrnom a biokertemhez?!!!
Ilyen szellemi kérdést feszegetnek.
1: Nincs tömeges oltás. Örülünk ha a védett személyek egy része be lesz oltva nem, hogy majd a munkaadók megköveteljék!!!
2: Jelenleg egyetlen egy KÍSÉRLETI oltás van ÖNKÉNTES alapon. Azaz semmiféle késői szövődményért nem vállalnak felelősséget.
Munkaadó kötelezhet bárkit kísérleti oltás beadására?...ez most ennyire komoly cikk?
- Munkaadó semmiféle oltásra nem kötelezhet senkit, soha. Az állam kötelezheti az állampolgárait a kötelező oltásokra.
- Kizárólag munkakörhöz kötött kötelező oltások vannak amit viszont a munkavállaló nem kötelezhető de akkor nem töltheti be azt a munkakört. Pl. idegenlégiós katonáknak kötelező a sárgalázelleni oltástól elkezdve az összes olyan oltás ami az adott régióba kötelező vagy elvárt. Szennyvíztelep olyan munkásai akik közvetlenül, huzamosabb ideig kontaktolódnak a szennyvízzel kötelező a védőoltás. Erdészeknek pl. a kullancselleni oltás ajánlott amit fel is vesznek.
COVID19 elleni oltásra jelenleg senki sem kötelezhető. 1: Csak kísérleti oltás van 2. Nem véd meg az újrafertőzéstől és fertőzőképes lehet oltás után is az oltotta. Pontosan olyan mint az influenzaelleni oltás!: Megvédi az oltott személyt a halálos és súlyos szövődményektől. Azaz egyéni felelősség az oltás felvétele. Mindenki eldönti felelősen mi a jó neki. A társadalomnak jelenleg az lenne a jó ha mindenki fel tudná venni.
Itt az egyén döntése felülírja a társadalmi hasznosságot.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

efi99, 2021.01.04 17:24

@Denden:
Természetesen nem mások munkaidejére kellene megszervezni, hanem pl hétvégére, amire azért van esély, tekintettel pl. arra, hogy tömeges tesztelések is mentek/mennek hétvégén.
Hiányolom azt, hogy mi van azzal, aki már átesett a fertőzésen, mi alól mentesül és hogyan igazolja ezt?
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Denden, 2021.01.04 16:55

Én még mindig nem látom sehol, hogy az oltás beadása hogyan fog a gyakorlatban megvalósulni akik munkába járnak és nem a húszon számú oltóközpont mellett laknak ott azért felmerül pár kérdés.
Pl.
2-szer kell oltani, ez jó esetben 2 napos program. Ki viseli a 2 nap munkából való távollét terhét?
A kettő oltás között kerülni kell szervezetünk erős igénybevételét, egy fizikai munkás hogyan oldja ezt meg?
Az utazás költségét az oltóközpontba ki viseli?
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html