MOK: az orvosok sem tudják pontosan, jelenleg milyen ellátások és hol érhetőek el

Átláthatóságra, korrekt adatokra, szakmai döntéshozatalra van szükség a járvány elleni védekezéshez, mert nagyszámú súlyos állapotú beteg intenzív osztályos ellátásához önmagában az ellátórendszer átalakítása, valamint a lélegeztetőgépek számának emelése nem elegendő. További eszközökre és több tízezer szakemberre is szükség lenne, amelyek és akik kiállítására a jelenlegi magyar egészségügyi ellátórendszer nem képes - írja az Operatív Törzsnek készített, 11 pontos javaslatcsomagjában a Magyar Orvosi Kamara (MOK).
Szepesi Anita, 2020. április 24. péntek, 21:36
Fotó: MTI Fotó / Kovács Tamás

A MOK a járvány megfékezése érdekében hozott eddig intézkedéseket elismerve pontokba szedve küldött javaslatcsomagot betegellátás és a járvány elleni védekezés javítása érdekében az operatív törzsnek. A javaslatok részletesen a kamara honlapján olvashatók, az alábbiakban ebből idézünk.

Mit javasol a MOK?

1.) Új betegutak kialakítása

Az alapellátás ellátási problémái részben abból erednek, hogy sem a betegek sem az orvosok nem tudják pontosan jelenleg milyen ellátások hol érhetőek el. A második vonalbeli (szakrendelői) ellátások jelentős része leállt, és ez a kapacitás a 65 év feletti orvosok hiányában csak részlegesen pótolható.Szükséges a betegutak és az új ellátási struktúra régiós-szintű meghatározása és egy 24 órás(a Központi Ágynyilvántartóhoz hasonló funkciójú) diszpécserszolgálat létrehozása a régiós szakrendelői és kórházi ellátások koordinálására és a betegek tájékoztatására.

Az akut betegellátó pontok működéséhez szükség van további állami források bevonására.

2.) A normál betegellátás újraindítása

A járvány kapcsán a normál egészségügyi ellátások hiánya miatt bekövetkező esetleges egészségkárosodások és halálozások ismeretlen mértékűek. A járvány előtti időszakban is súlyos hiányokkal működő egészségügyi kapacitások 60 százaléknak tartós -akár fél, egy éven át történő -lekötése kizárólag a járvány ellátására nem tartható fenn, s reális veszély, hogy a "szokásos" betegségek elmaradó ellátásából adódó tartós egészségromlás és emelkedő halálozás meghaladja a járvány által okozott egészségveszteséget.

Annak érdekében, hogy az átcsoportosított egészségügyi kapacitások hiánya, illetve a késedelmes vagy elmaradó ellátások miatt ne legyenek a járványnak "láthatatlan áldozatai" javasolják, hogy a szakmai kollégiumok és társaságok, a Kórházszövetség és a MOK bevonásával készüljön terv, és szakmai ajánlások a nem vírusfertőzött betegek járvány alatti ellátására.

3.) Sokkal átfogóbb tesztelés

A MOK a járvány kezelésére az ún. "tartós elfojtás" stratégiát látja célszerűnek. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy sokkal több tesztet végezzenek el a fertőzöttek azonosítására.

4.) A kontaktok alapos felkutatása

A járványügyi intézményrendszer rövid időn belüli jelentős megerősítését javasolják, a fertőzött emberekkel kapcsolatba került személyek alapos és szélesebb körű felkutatásának érdekében. A gyakorlatban ez, a felmerülő feladatok mennyiségétől függően, akár 100 -200, több személyből álló járványügyi felderítő munkacsoport létrehozását is magában foglalhatja. Felmerül technológiai eszközök bevonása, pl. a cellainformációk lekérése a kontaktok felkutatásában.

5.) Szigorú izoláció (karantén)

A karantén szabályainak szigorúbb ellenőrzését és betartatását látják indokoltnak. A korlátozó intézkedések fokozatos és részleges feloldásának, a gazdasági aktivitás és a mindennapi élet szokásoshoz közelítő visszaállításának alapfeltétele a rizikót jelentő személyek nagyon szigorú izolációja.

A jelenleg meghatározottnál tágabb körben, minden beteg kerüljön otthoni elkülönítésre, akinél olyan tünetek jelentkeznek, amelyek megfelelhetnek koronavírus fertőzésnek, akkor is ha a betegséget a teszt nem erősítette meg.

6.) Arcmaszk kötelező használata

Mivel a fertőzés terjedésének csökkentésére ez az egyik legegyszerűbb és leggazdaságosabb módszer, más országok példájához hasonlóan, javasolják a nagyobb forgalmú, illetve zárt helyeken(pl. üzletek, tömegközlekedés) a száj és az orr eltakarásának kötelezővé tételét, akár otthon készült maszkokkal vagy bármilyen egyéb módon.

7.) Az egészségügyi kapacitások járványügyi ellátásra történő differenciált átcsoportosítása

Ugyancsak a "láthatatlan áldozatok" számának csökkentése érdekében, illetve azért hogy a járvány végére ne torlódjanak fel megoldhatatlan feladatok az egészségügy előtt, a kórházakra most kirótt, az ágyak azonos arányú átcsoportosítását előíró kötelezettségek helyett az intézmények szakmai profil és ellátási igények szerinti differenciálását, és a kapacitások ezt figyelembe vevő megosztását javasolják a járvánnyal kapcsolatos és azon kívüli ellátások között.

8.) A járvány elleni védekezés stratégiájának átláthatóvá tétele

Fontosnak tartják a járványügyi védekezés mind rövid, mind hosszú távú stratégiájának nyilvánossá tételét az átláthatóság és az érdekeltek jobb együttműködésének biztosítása érdekében. Az ország orvosai nem katonák, nem parancsokat teljesítenek - írja a MOK. Az orvost vezérlő legfontosabb szakmai és morális törvény az élet védelme. A betegek érdekét szolgálja, hogy a szakmai egyeztetés minél átláthatóbb legyen és az orvosi döntések szakmai alapon szülessenek.

A fertőzöttek adatai mellett a kapacitásokról is indokolt a valós idejű nyomonkövetés  mind az orvosok, mind az Operatív Törzs számára.

9.) Intenzív osztályos ágyak létrehozása

Gépi lélegeztetés csak az intenzív ellátás teljes spektrumát felmutató osztályokon megengedhető, vagyis a lélegeztetőgépek mellé minden, a jelen tudásunk szerint elérhető szervpótló és támogató kezelés biztosítására kell törekedni. Lélegeztetőgépeket csak akkor lehet és szabad üzemeltetni, ha azok mindegyikéhez biztosítják a szükséges egyéb eszközöket, a speciális gyógyszeres kezelések lehetőségét, és a szakembereket.

10.) Gyógyszerkészletek allokációja

Jelentős számú kritikus állapotú, SARS-CoV-2 fertőzésben szenvedő beteg intenzív osztályos ellátására számítva az intravénás altatószerek, ópiátok, az izomrelaxánsok, valamint bármely antibiotikum, illetve antifungális készítmény, valamint intravénás és szondatápszer készlet gyors és tartós kimerülésével kell számolni. Szükségesnek tartják ezért az előbb említett gyógyszerkészítmények biztosítását és kielégítő mennyiségű tartalékolását.

11.) Megfelelő védelmet biztosító intézkedéseket javasolunk minden nyilvános szolgáltatást nyújtó helyen, illetve munkahelyen is.

Az üzletekben bevezetett szabályokhoz, (vásárlószám korlátozása, vevők közötti kötelező távolság) és több üzletben alkalmazott gyakorlathoz (pl. műanyagvédőfal a vevők és dolgozók között) hasonlóan minden nyilvános szolgáltatást nyújtó helyet át kell alakítani és ellátni a szükséges védőeszközökkel.

Az érettségi megtartásának hagyományos formája esetén nagyon markáns óvintézkedéseket javasolnak. Az érettségiző diákokat és a vizsgáztató pedagógusokat megelőzően teszteljék (akár szerológiai gyorstesztekkel), az érettségi folyamán végig központilag biztosított sebészi maszkot viseljenek, a 65 év feletti pedagógus korosztály ne vegyen részt a folyamatba - írja a MOK.

HOZZÁSZÓLÁSOK