Bérpótló támogatást nyújtanak a jövedelmi helyzethez igazodva olyan családok, személyek részére, akiknek a munkaviszonya igazolhatóan 2020. március 11. után, a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy a kérelmező egyéb keresőtevékenysége a korlátozások miatt lehetetlenült el, az illető nem részesül táppénzben, valamint családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a 75 ezer forintot, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén pedig a 85 ezer forintot.

Gondozási támogatást azok a II. kerületben lakcímmel rendelkező, nagykorú személyek igényelhetnek, akiknek a II. kerületben élő közeli hozzátartozó kórházi kezelését a járványügyi helyzet miatt 2020. április 7. és április 30. közötti időszakban szüntették meg, azonban az állapota miatt otthonában továbbra is gondozásra, felügyeletre szorul, az ellátásáról pedig a kérelmező, illetve családja maga gondoskodik.

QP | Quality Placement

A folyósítás egyik feltétele, hogy a kérelmező és a gondozott hozzátartozó egy havi nettó átlagjövedelme ne haladja meg a 200 ezer forintot. A gondozási támogatás havi összege 50 ezer forint.

Albérletidíj-támogatást kérhetnek, akik a veszélyhelyzethez köthető jövedelemkiesés miatt nem tudják az albérleti díjukat fizetni, 2020. március 11. után szűnt meg a munkaviszonyuk, vagy egyéb kereső tevékenységük a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések miatt ellehetetlenült. Feltétel még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt létesített II. kerületi lakcím és bérleti szerződés, valamint a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 85 ezer forintot, egyedül élő esetén a 100 ezer forintot. A támogatás havi összege 30 ezer forint, és lakásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

Arról is határoztak, hogy növelik a hátralékkezelési támogatásba bevonható tartozás mértékét, valamint az eseti gyógyszertámogatás, és az eseti létfenntartási támogatás egyszeri összegét - olvasható a kerület honlapján.