Közel százmilliárdot hoztak az állami nyugdíjba visszalépők

A pénzügyi számlák adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2010 első negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 4,6 százalékát érte el - jelentette az MNB. A háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP 3,1 százalékát, a nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége a GDP 1,2 százalékát érte el az elmúlt egy évben. Összességében a nemzetgazdaság nettó finanszírozási képessége a pénzügyi számlák adatai szerint a GDP 1,6 százaléka volt 2010 első negyedévével záruló elmúlt egy évben.
NAPI, 2010. július 1. csütörtök, 09:24
Fotó:

2010 első negyedévével záruló esztendőben az államháztartás nettó finanszírozási igénye - amely tartalmazza a központi bankkal szemben az újrabefektetett jövedelem elszámolását is - a pénzügyi számlák adatai szerint a GDP 4,6 százalékát tette ki (1195 milliárd forint). A magánnyugdíj-pénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők miatti transzferek az elmúlt egy év során 96 milliárd forinttal (az éves GDP 0,4 százalékával) javították az egyenleget. Az első negyedévben az államháztartás finanszírozási igénye a negyedéves GDP 4,5 százalékát érte el (269 milliárd forint).

Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága 2010 első negyedévének végén a GDP 80,4 százalékát tette ki (21033 milliárd forint).

2010 első negyedévében a központi kormányzat finanszírozási igényét (281 milliárd forint) hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátásával fedezte, miközben jelentősen nőttek a központi banknál elhelyezett betétei. A helyi önkormányzatok finanszírozási képessége (48 milliárd forint) elsősorban a hitelintézeti betétek növekedésében jelent meg. A társadalombiztosítási alapok finanszírozási igényét (36 milliárd forint) az egyéb követelések csökkenése és a központi kormányzattal szembeni hiteltartozások növekedése fedezte.

A háztartások nettó finanszírozási képessége a pénzügyi számlák adatai szerint 2010 első negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 3,1 százalékát érte el (801 milliárd forint). A magánnyugdíj-pénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők miatti transzferek az elmúlt egy év során 96 milliárd forinttal (az éves GDP 0,4 százalékával) csökkentették a háztartások nettó finanszírozási képességét. Az első negyedévben a háztartások nettó finanszírozási képessége a negyedéves GDP 3,6 százaléka volt (214 milliárd forint).

2010 első negyedévében a pénzügyi eszközök esetében a befektetési jegyek, a hitelintézeti hosszú lejáratú értékpapírok valamint a nyugdíjpénztári követelések növelése volt jelentős, miközben számottevően csökkentek a lekötött forintbetétek és a tőzsdei részvények. A kötelezettségek esetében a forinthitelek növekedése és a devizahitelek jelentősebb csökkenése volt jellemző.

A nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége a pénzügyi számlák adatai szerint 2010 első negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 1,2 százaléka volt (304 milliárd forint). Az első negyedéves finanszírozási igény a negyedéves GDP 1,0 százalékát érte el (59 milliárd forint).
Az első negyedévben a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi eszközeik közül elsősorban a külföldi hitelköveteléseiket növelték. A kötelezettségek esetében a külföldi tulajdonosi tartozások növekedése, valamint a külföldi és pénzügyi vállalati hitelek csökkenése volt a meghatározó.

A külföld nettó finanszírozási igénye (a nemzetgazdaság finanszírozási képessége) 2010 első negyedévével záruló elmúlt egy évben a pénzügyi számlák adatai szerint a GDP 1,6 százalékát tette ki (426 milliárd forint). Az első negyedévben a külföld finanszírozási igénye a negyedéves GDP 0,9 százaléka volt (53 milliárd forint).

A külföldiek a pénzügyi eszközeik közül elsősorban a központi kormányzat által kibocsátott értékpapírjaikat, a vállalatokkal szembeni tulajdonosi követeléseiket és a hitelintézeti betéteiket növelték. A tartozások közül tranzakcióból eredően elsősorban az MNB által tartott hosszú lejáratú értékpapírok valamint a hitelek növekedtek.

HOZZÁSZÓLÁSOK