BUX
39024

Külföldi segítséget kérnek a szakszervezetek az új Mt. miatt

Nemzetközi segítséget kérnek a magyar szakszervezetek az új Munka törvénykönyve (Mt.) mielőbbi módosításához. A szabályozás visszásságairól, a magyar munkavállalók kiszolgáltatottságáról és a hazai érdekegyeztetés totális szétveréséről egy budapesti fórumon tájékoztatták az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) főigazgatóját. A konföderációs vezetők remélik, az ILO kiemelten figyeli majd, hogy a kormány betartja-e az érdekegyeztetésre vonatkozó nemzetközi előírásokat - közölte Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ).

NAPI, 2013. január 12. szombat, 13:25

A nemzetközi normáknak és elvárásoknak totálisan ellentmondóan Magyarországon megszűnt a kormányzat és az szakszervezetek közötti érdemi egyeztetés, még az olyan meghatározó ügyekben sem kérik ki a döntéshozók az érdekvédők véleményét, mint az új Mt. törvénykönyve - tájékoztatták magyar szakszervezeti vezetők Guy Rydert, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatóját egy budapesti fórumon. Székely Tamás, az ASZSZ elnöke külön felhívta az igazgató figyelmét a magyar munkavállalók kiszolgáltatottságára, amelyre a munkaadóknak feltűnően kedvező új Mt. a magyarázat - írta közleményében a szervezet.

Az ILO-nak a tripartizmus, a párbeszéd kiemelten fontos - példa erre a 2011-ben a gyógyszeriparban létrehozott nemzetközi tripartit tanács -, a magyar kormány viszont éppen az érdekegyeztetési rendszert verte szét elsőként - magyarázza az ASZSZ közleményében Székely. A szakszervezetek képviselői külön felhívták az ILO elnökének a figyelmét a kormányzat nemzetközi direktívákkal ellentétes, hátrányos megkülönböztetést folytató gyakorlatára, s felidézték a rendvédelem területén 2012-ben bevezetett szakszervezet ellenes szabályozását, amely miatt különféle nemzetközi fórumokon már korábban is eljárást is kezdeményeztek.

A problémák felvetésével a magyar érdekvédők nyitott kapukat döngetnek, Guy Ryder ugyanis kijelentette, a magyar érdekvédelem néhány vezetőjével való jó kapcsolata miatt alaposan ismeri a magyarországi szakszervezetek és munkavállalók helyzetét, s a kormányzat érdekegyeztetési gyakorlatát. A főigazgató felkérte a fiatalok munkanélküliségének helyzetéről rendezett konferencián résztvevő konföderációs elnököket - az ASZSZ, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), a Szakszervezetek Együttműködő Fóruma (SZEF), az Értemiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Munkástanácsok és a Liga Szakszervezetek vezetőit -, hogy fogalmazzák meg ismét, most már a gyakorlati tapasztalatok ismeretében is a munka törvénykönyvével kapcsolatos kifogásaikat. Ígéretet tett, hogy a beadványokat okvetlenül megvizsgálják, különféle nemzetközi fórumokon is megtárgyalják, s megteszik a szükséges lépéseket. A főigazgató kiemelte az ILO felelősségét is a tripartizmus működésének betartatásában - írta a szakszervezet közleményében. GuyRyder leszögezte: bármilyen válság legyen is, semmilyen intézkedés nem sértheti a párbeszédet, a szakszervezeti jogokat. Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete természetes szövetségese a szakszervezeteknek - erősítette meg Ryder az ILO álláspontját.