BUX
38240

Lakáshitelesek, figyelem: így változhat a kamat

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a lakáshiteleseket védeni hivatott törvénycsomag kiegészítéseként azt szabályozza, hogy a bankok mely esetekben emelhetnek kamatot. Az adósok számára igazán fontos thm-ről nem szól a jogszabály, a törvénycsomag viszont arról rendelkezik, hogy a bankok csak a kamathoz nyúlhatnak, a thm-be foglalt egyéb költségtételekhez nem.

NAPI, 2010. december 16. csütörtök, 16:25

A kormányrendelet szerint a pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződéskamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja:a) a hitelező forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen változása,b) a hitelkockázat bekezdésben meghatározott változása,c) a hitelező adott tevékenységének költségeit növelő, a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződés szerintijogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás.A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti:a) jegybanki alapkamat emelkedése,b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése,c) a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése,d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése,e) a pénzügyi intézmény hitelezési vagy lízingtevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése.A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg a fenti bekezdésben meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a hitelező forrásszerkezetétés annak változását.A kamat ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet:a) a hitelező eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügyletmagasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagya fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10 százalékos változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagyb) a hitelező eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázatikategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá.A pénzügyi intézmény nem módosíthatja a devizában nyújtott és forintban törlesztett hitel kamatának mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik.Akkor sem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe.A kormányrendelet december 18-án lép hatályba.E rendelet szabályait annak hatálybalépését megelőzően, fogyasztóval kötött lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés e rendelet hatálybalépését követő módosítása tekintetében is alkalmazni kell.