Legfelsőbb bírósági döntés a Pillér-perben

A Pillér Ingatlan Alap kezelője ellen a magukat megtévesztettnek érző kárpótoltak által öt évvel ezelőtt indított perek újabb állomásaként a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárás keretében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság 1996-os ítéletét. Ez megtévesztőnek ítélte az alapkezelő szóhasználatát a jegyzés idején terjesztett szórólapokon, amelyeken azt ígérte, hogy a befektetők közvetlenül az alap ingatlanjainak válhatnak tulajdonosaivá. Az LB annyiban változtatott az ítéleten, hogy egy felperes keresetét- elbírálhatatlanság miatt- elkülönítette a pertől. Az alapkezelő ellen további perek folynak, ezek azonban a Pillér Alap nettó eszközértékét nem befolyásolják.
, 2000. február 25. péntek, 10:19
Fotó:

HOZZÁSZÓLÁSOK