Lehangoló adatok a magyar iparról - kiderültek a részletek

2016 júniusában az ipari termelés volumene 0,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. 2016 első hat hónapjában a termelés 2,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a KSH
Napi.hu, 2016. augusztus 12. péntek, 09:01
Fotó: Napi.hu

2016. júniusban az  előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 2,4 százalékkal csökkent. Az ipari termelés volumene 0,3 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához mérten. Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

Az ipari export volumene 0,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipar exportértékesítésének több mint felét adó két alág közül a 38 százalékot képviselő járműgyártás kivitele 2,4 százalékkal emelkedett. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export több mint egyhetedét kitevő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 9,9 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítése 4,1 százalékkal csökkent, ezen belül a feldolgozóiparé 0,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a döntő súlyt (96%) képviselő feldolgozóipar termelése 0,2, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,2 százalékkal emelkedett, míg a csekély súlyú bányászaté 5,3 százalékkal visszaesett 2015 júniusához viszonyítva.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül a termelés háromban csökkent, a többiben 0,7 és 19,7 százalék közötti mértékben emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

A jelentősebb súlyú alágak közül a feldolgozóipari termelés közel egyharmadát kitevő járműgyártás kibocsátása 3,2 százalékkal nőtt. A két meghatározó - az alág kibocsátásának együttesen 97 százalékát adó - alágazat közül a közúti gépjármű gyártása 2,1 százalékkal csökkent, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 10,6 százalékkal bővült.

A feldolgozóipari rangsorban második alág, a feldolgozóipari termelésből 12 százalékkal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 10,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az iparág alágazatainak többségében a kibocsátás nőtt, a két legnagyobb alágazat közül a jelentősebben, az elektronikus fogyasztási cikkek gyártásában 11,5, a kisebbikben, a híradás-technikai berendezés gyártásában 13,3 százalékkal. Kiugróan, 30 százalékkal bővült az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása alágazat.

A harmadik legnagyobb súlyú alág, a feldolgozóipari termelés több mint 10 százalékát képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 0,7 százalékkal nőtt. Az alág tíz alágazatából hétben 2,3 és 31százalék közötti volumenbővülést, háromban 7,8 és 26,0 százalék közötti visszaesést mért a KSH.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 2,6 százalékkal csökkent, ezen belül az új belföldi rendeléseké 1,9 százalékkal nőtt, míg az új exportrendeléseké 3,3 százalékkal visszaesett 2015 azonos hónapjához képest. Az összes rendelésállomány 5,0 százalékkal meghaladta a 2015. júniusit.

HOZZÁSZÓLÁSOK