Lesújtó OECD-értékelés Magyarországról

Az OECD országtanulmánya szerint az innovációs tevékenység általános szintje alacsony Magyarországon, de még ennél is gyengébb a kutatás-fejlesztésen alapuló innováció.
Leszák Tamás, 2009. szeptember 3. csütörtök, 12:28

Magyarország jelenleg csak korlátozottan képes a termelékenység további növelését tartósan az innovációk újabb generációira alapozni, mivel innovációs teljesítménye jelentős mértékben elmarad a lehetőségektől, az innovációs tevékenység általános szintje alacsony, a kutatás-fejlesztésen (K+F) alapuló innováció pedig még ennél is gyengébb - közölte az OECD Innovációpolitikai országtanulmányában.

Néhány reményre okot adó fejlemény mellett a magas innovációs hajlandósággal rendelkező, közepes méretű vállalatok szinte teljes hiányát említi problémaként az elemzés. A tanulmány szerint az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia innovációhoz való hozzájárulása javult ugyan, de még mindig nem elégséges.

Az elégtelen innovációs képesség egyike azoknak a tényezőknek, amelyek gátolják Magyarország hatékonyabb alkalmazkodását a feltörekvő gazdaságok részéről jelentkező versenyhez, valamint azt, hogy a magyar gazdaság a technológiai változás és a globalizáció lehetőségeit kiaknázhassa - mutat rá az OECD elemzése. Alacsony a K+F intenzitás, még alacsonyabb az üzleti K+F ráfordítás, valamint gyenge a szabadalmi tevékenység. A kutatás-fejlesztés Közép-Magyarországra koncentrálódik, a nem K+F célú innovációs befektetés pedig nemzetközi összehasonlításban viszonylag alacsony, az innovatív kkv-k súlya csekély és hiányzik a szereplők közötti mobilitás és együttműködés - sorolja hazánk problémáit a jelentés.

Ugyanakkor ajánlásokat is megfogalmaz a nemzetközi szervezet, úgy mint a magyar gazdaság kutatás-fejlesztési tudásintenzitásának növelése, illetve Magyarország tudásinfrastruktúráinak megerősítése. Ehhez kiszámítható, tényekre és elemzésekre alapozott szakpolitika, hatékony szakpolitikai kormányzás, nemzetközi nyitottság és a szűkös erőforrásokra való tekintettel a prioritások kialakításakor az érintettek bevonása szükséges - teszi hozzá.

Helyre kell állítani és fenn kell tartani a makrogazdasági stabilitást, az államnak versenyt támogató hozzáállást kell tanúsítania és az innovációt elősegítő szabályozási rendszereket biztosítania. Különösen az induló vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése mellett a szellemi tulajdonnal összefüggő jogszabályok hatékony végrehajtására kell törekedni. Fontos tennivaló a tanulmány szerint a pénzügyi szektor mozgósítása az innováció támogatására, az állami és a magán szektor megosztott kockázatvállalására alapozva.

HOZZÁSZÓLÁSOK