BUX
38667

Magyar elnökhelyettes az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa élén

Az Európai Szabadalmi Szervezet (ESZSZ) Igazgatótanácsa 2010. december 15-én, Hágában megtartott 126. ülésén Bendzsel Miklóst, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét egyhangúlag elnökhelyettesévé választotta. Megbízatása három évre szól.

NAPI, 2010. december 15. szerda, 13:50

Az ESZSZ Igazgatótanácsa a tagállamok képviselőiből álló döntéshozó testület. Az ESZSZ-nek jelenleg 38 tagországa van, köztük az Európai Unió összes tagállamával. Az Igazgatótanács -­ többek között - jogalkotói hatásköröket gyakorol Emellett dönt a szervezet költségvetéséről, az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) vezetőinek kinevezéséről, továbbá az ESZH alkalmazottaira vonatkozó alapvető szabályokról. A testület hatáskörébe tartozik továbbá az ESZH előtti eljárások díjainak megállapítása.

Az igazgatótanács a Szerződő Államok képviselői közül választja elnökét és elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt, ha az tevékenysége ellátásában akadályoztatva van, valamint tagja az igazgatótanács öttagú elnökségének is.