Megjelent a köztisztviselők korbácstörvénye

Indoklás nélkül, legfeljebb két hónapos felmentési idővel bocsáthatók el a köztisztviselők az új törvény szerint.
NAPI, 2010. december 31. péntek, 09:52
Fotó:

A közszolgálati jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti - így kezdődik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXIV. törvény.

A Magyar Közlöny december 30-ai számában megjelent, január 1-jétől hatályba lépő jogszabály szerint a közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni és ezt meg is indokolni, ha
a) a közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik;
b) a köztisztviselő feladatai ellátására alkalmatlan;
c) a vezetői megbízás visszavonását követően a köztisztviselő más köztisztviselői munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a munkáltató által felajánlott másik köztisztviselői munkakört a köztisztviselő visszautasítja;
d) az öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő köztisztviselő
e jogcímen felmentését kezdeményezi;
e) a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi;
f) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő kérelmezi.

Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.

Ha az alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a köztisztviselőt
akkor kell felmenteni, ha a hivatali szervezetben vagy annak irányítása alatt álló közigazgatási szervnél a képzettségének, besorolásának és egészségi állapotának megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen
munkakörbe való áthelyezéséhez a köztisztviselő nem járul hozzá.

Ha az alkalmatlanság nem egészségügyi ok következménye, a köztisztviselő akkor menthető fel, ha feladatainak ellátására a munkáltató minősítési eljárásban alkalmatlannak minősítette.

A felmentési idő két hónap. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a köztisztviselő alkalmatlanságán alapul, a felmentési idő egy hónap. A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell,
erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult.

Határozott idejű közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a felmentési idő nem terjedhet túl azon az időponton, amikor a közszolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is megszűnt volna.

A felmentési idő rövidítését Kovács Zoltán, a parlament önkormányzati bizottságának elnökeként kezdeményezte. Eddig a köztisztviselőket legalább két hónapos felmentési idő illette meg, amely a közszolgálati jogviszonyban töltött évekkel arányosan növekszik, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.

A bizottság a változtatást azzal indokolta, hogy a felmentési idővel kapcsolatban a hatályos jogszabályok különbséget tesznek az államigazgatás, valamint a közigazgatás területén dolgozók között; a módosító indítvány a "rövidebb, 2 hónapos időtartamban meghatározott felmentési idő bevezetésével egységes szabályozást teremt".

HOZZÁSZÓLÁSOK