Méretes zakó a magyar beruházásoknál - megjött a jelentés

A tavalyi IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 24 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül a költségvetési szervek beruházásai szűkültek nagyobb mértékben. A visszaesés az EU költségvetési ciklusainak váltásával van összefüggésben - olvasható a KSH jelentésében. 2016. egészében a beruházási teljesítmény 20 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
K. Kiss Gergely, 2017. február 28. kedd, 09:34
Fotó: Napi.hu

2016 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a beruházások volumene 24 százalékkal csökkent. Ez azzal van összefüggésben, hogy míg a bázisidőszakban a 2007-2013-as periódus projektjeinek záró munkálatai miatt kiemelkedő beruházási teljesítmény valósult meg, addig a tárgyidőszakban kifizetett, a 2014-2020-as ciklushoz tartozó, jelentős összértékű projektek többsége még nem realizálódott tárgyi eszköz beruházásokban.

Visszaesés a legtöbb helyen, de voltak kivételek

A gép- és berendezés-beruházások volumene 18, az építéseké 30 százalékkal esett vissza. A beruházások közel hattizedét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében (elsősorban az állami tulajdonú vállalkozások mérséklődő forrásai következtében) 5,9, az egytizedet teljesítő költségvetési szerveknél 71 százalékkal elmaradt a beruházási teljesítmény volumene az egy évvel korábbitól.

A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházási aktivitás, a legnagyobb mértékben (87 százalékkal) - a korábbi negyedévekhez hasonlóan - a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás ágban, aminek oka az EU-forrásból finanszírozott ivóvízjavító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő fejlesztési projektek hiánya.

Az uniós források felhasználásával megvalósított fejlesztések 2015. végi befejeződésével nagymértékben csökkentek a beruházások a humán egészségügyi és szociális ellátásban (86 százalék), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágban (56 százalék), valamint az oktatásban (58 százalék).

Az építőiparban tevékenykedő gazdasági szervezetek beruházásai 15 százalékkal csökkentek. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat beruházási teljesítménye - elsősorban az egyéni gazdaságok kisebb aktivitásából fakadóan - 5,2 százalékkal csökkent.

A beruházások általános visszaesése ellenére néhány nemzetgazdasági ágban bővültek a fejlesztések. Közülük a kereskedelem, gépjárműjavítás ágban - a kiskereskedelmi üzletek értékesítési volumenének hosszabb ideje tartó emelkedése mellett - a beruházási teljesítmény 14 százalékkal növekedett.

A nemzetgazdasági beruházások háromtizedét realizáló feldolgozóipar fejlesztései - annak ellenére, hogy számos kiemelt nagyberuházás ért véget az előző időszakokban - 2,3 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. Az alágak több mint felénél nőtt a beruházási aktivitás. Jelentősen bővült az új tárgyi eszközökbe történő invesztíció a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, a fafeldolgozás és a gyógyszergyártás területén.

2016-ban az előző évhez képest:

A nemzetgazdasági beruházások volumene 20 százalékkal csökkent, ezen belül a gép- és berendezés-beruházások 6,6, az építési beruházások 32 százalékkal estek vissza.

A beruházások közel hattizedét adó, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 8,9, a költségvetési szervezeteknél 63 százalékkal zsugorodott a beruházási teljesítmény.

Négy nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások, a legnagyobb mértékben (17 százalékkal) a - viszonylag kis részarányú - pénzügyi, biztosítási tevékenység területén, ahol új számítástechnikai eszközök beszerzései is növelték a teljesítményt.

Növekedett a beruházási teljesítmény volumene az összérték egyharmadát realizáló feldolgozóiparban (7 százalék), valamint a szintén jelentős súlyt képviselő kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (10,0%).

A művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ág beruházásainak bővülését (9 százalék) a sporttal kapcsolatos fejlesztések - elsősorban a versenysporttal kapcsolatos nagyberuházások - eredményezték.

Számottevően csökkentek a beruházások a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás ágban (81 százalék), a humán-egészségügyi és szociális ellátásban (75 százalék), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén (44 százalék), valamint az oktatásban (40 százalék).

A nagy súlyú nemzetgazdasági ágak közül a szállítás, raktározás beruházási teljesítménye - elsősorban az uniós forrásból finanszírozott útépítések és útfelújítások mérséklődése miatt - ugyancsak visszaesett (42 százalékkal).

Az év egészét tekintve csökkent a beruházási aktivitás a mezőgazdaság (7,5 százalék), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (19 százalék), valamint az építőipar (11 százalék) nemzetgazdasági ágakban is.

HOZZÁSZÓLÁSOK