Lehet kérni az agrárkárt enyhítő pénzeket

Megjelentek a referenciaárak és átlaghozam-adatok a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához.
Tóth László Levente, 2019. november 2. szombat, 19:23
Fotó: Napi.hu

A kárenyhítési alapban az idei évi károk kezelésére mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre jövő év elején. Az idei évben bekövetkezett mezőgazdasági problémák után a juttatás iránti kérelmeket 2019. november 30-ig azon károsultak nyújthatják be, akik bejelentést tettek a 2019. évi időszakra. A károsult termelők eddig 296 ezer hektár területre, több mint 16 ezer kárbejelentést tettek, amelyből a legnagyobb, 160,5 ezer hektárnyi földön aszálykár volt. Jégeső okozta pusztítás miatt 37,4 ezer hektárról jelentettek, viharkárt 32,2 ezer hektárról, míg a tavaszi fagy 28,5 ezer hektáron okozott gondokat a gazdáknak.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez már elérhetőek el a 2014-2019. kárenyhítési években alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok a kormany.hu weboldalon. A károsult termelők 2019-ben is a megszokott módon, elektronikus úton tudják november elejétől benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár (MÁK) erre szolgáló internetes felületén. Az igénylést határidőn belül többször is be lehet nyújtani, aktualizálni, de a kincstár és az agrárkár-megállapító szerv - mivel 2019. november 30-a szombatra esik - a 2019. december 2-án, 24 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe. A kárenyhítésről legkésőbb 2020. március végéig születik döntés és az igazoltan pórul járt gazdák eddig kapják meg a juttatást.

A kérelemben a növénykultúra tárgyévi- és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél utóbbiak esetében az ársávot is megadták, a számításhoz a referenciaártól eltérő, az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható. Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a most közzétett, 2014-2018. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel.

Az Agrárminisztériumban felhívták a figyelmet arra, hogy a 2014-2018. évi átlaghozam-adatok mellett a 2019. évi átlaghozam-adatok is elérhetőek. Ezeket kizárólag akkor kell alkalmazni a kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre az idei évi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási aránya nem haladja még meg az 50 százalékot. A referencia-időszak közzétett referenciaárait és átlaghozam-adatait az Agrárminisztérium adott esetben felülvizsgálhatja, például a végleges KSH adatok alapján. A felülvizsgált és ennek keretében módosult referenciaadatok azonban csak a tárgyévi kárenyhítő juttatás szempontjából relevánsak és nem jogosítja fel a termelőt a korábbi kárenyhítő juttatás iránti kérelmének utólagos módosítására.

A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés, azaz a termelési érték kiesés jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet, ha a károsult gazdának van megfelelő mezőgazdasági biztosítása. A mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően - az adott kárenyhítési évre vonatkozóan - nem köt az adott növénykultúrára jellemző káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.

HOZZÁSZÓLÁSOK