BUX
38240

Minden vizsgálat megalapozott információkra épül

Nem mindegy, milyen anyagot ad át egy kartellgyanús ügyletről az informátor a GVH-nak. A Versenyhivatal ugyanis csak nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyítéka alapján fizeti ki az informátori díjat.

Németh Géza, 2011. augusztus 30. kedd, 10:38

Csak "nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyíték" esetén fizet a GVH. Ez lényegében a közigazgatási eljárási törvény szerint iratnak minősülő bizonyítékokat jelenti, azaz minden olyan tárgyat, amely rögzített adatot hordoz. Az ilyen bizonyítéknak nélkülözhetetlennek kell lennie a jogsértés bizonyításához: így például díjra jogosít a kartellt létrehozó megállapodás feltárása, a kartell működése során keletkezett levelezés átadása vagy már megindult versenyfelügyeleti eljárásban az annak bizonyítékául szolgáló irat átadása, hogy a kartellnek az addig feltételezetthez képest más résztvevője is volt vagy a GVH által feltételezettnél már régebben létrejött, esetleg más piacra is kiterjedt.

Ugyanakkor nem alapoz meg díjigényt például az olyan információ, amely a verseny veszélyeztetettsége, a jogsértés piaci hatása, a jogsértő vállalkozásnak a jogsértéshez való viszonyulása miatt releváns. Az, hogy a potenciális informátor birtokában lévő irat feltételezhetően alkalmas-e a díjigény megalapozására, természetesen egyedi mérlegelést igényel. A potenciális informátor bővebb eligazítása érdekében a versenytörvény lehetővé teszi, hogy a személyazonosság felfedése nélkül érdeklődni lehessen a GVH-nál arról, hogy egy adott irat vagy információ feltehetően ilyen nélkülözhetetlen bizonyítéknak minősülhet-e.

A kartellekkel szembeni fellépés során kulcsfontosságú szerepe van a versenytörvény szerinti vizsgálati cselekménynek, az ún. rajtaütésnek, melynek során a GVH előzetes értesítés nélkül helyszíni szemlét tarthat bármely helyszínen és azt átkutathatja, a helyiségben lévő iratokat, elektronikus dokumentumokat lefoglalhatja. A rajtaütéshez a GVH-nak bírói engedélyre van szüksége, melyet a kartellről szerzett kellő mennyiségű információ birtokában tud megszerezni. Éppen ezért rendelkezik úgy a versenytörvény, hogy az informátornak akkor is jár a díj, ha olyan egyéb információt ad át (akár szóban) a GVH-nak, amellyel az a rajtaütési engedélyt meg tudja alapozni és a rajtaütés eredményesnek bizonyul.