Módosítaná a gazdasági bizottság a devizahiteles javaslatot

Több ponton is érdemben módosítaná "a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről" szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága által csütörtökön benyújtott módosító indítvány.
MTI-Eco, 2011. június 16. csütörtök, 18:42
Fotó: Napi.hu

A bizottság az eredeti hitelnyújtón kívül arra a pénzügyi intézményre is kiterjesztené a törvény hatályát, amely utóbb - például követelésvásárlás révén - lépett a hitelezési jogviszonyba.

Kiegészítené a törvényjavaslatot azzal, hogy amennyiben a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret szerződést a hitelező felmondta, a rögzített árfolyam záró időpontja a felmondás napja legyen; vagyis, ha az árfolyamvédelem időtartama alatt a fedezeti ingatlannal szemben végrehajtást kezdeményeznek, az árfolyamvédelem lezárul.

A módosító indítvány a törvényjavaslat megfelelő alkalmazását biztosítja az életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált devizakölcsönökből eredő tartozásokra is. A bizottság egységesíteni kívánja a kétfajta kezesség beváltásának kezdeményezésére nyitva álló határidőt, így a beváltásra a jogosultság megnyílásától számított 180 napon belül lenne mód (a készfizető kezesség esetében az eredeti javaslat szerint 180, az egyszerű kezességnél 30 nap a határidő).

A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó feltételeknek a bizottsági módosító javaslat szerint elegendő lenne az első folyósításkor megfelelni, amivel lehetőséget teremt arra, hogy az igénylést akkor is be lehessen nyújtani, ha a kérelem időpontjában a feltételek még nem teljesülnek maradéktalanul.

További fontos pontosítás, hogy a fedezeti ingatlannal szembeni végrehajtás-mentesség önálló pontként jelenik meg, így biztosítva, hogy ez a feltétel minden esetben - és ne csak a több zálogjoggal terhelt ingatlanok esetében - érvényesüljön.
A bizottság megszüntetné annak lehetőségét, hogy az előtörlesztést is a gyűjtőszámla-hitelből lehessen teljesíteni. Ezt azzal indokolja, hogy az előtörlesztés nem minősül a hiteladós fizetési kötelezettségének, ezért teljesítését nem indokolt a gyűjtőszámlahitelből biztosítani, mivel annak nem ez a célja.

A módosító indítvány kiegészítené a törvényjavaslatot továbbá azzal, hogy "a devizakölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyamon kerülhet sor". A tényleges piaci árfolyam alkalmazása a javaslattevő szerint azért szükséges, hogy a gyűjtőszámlahitelt ne lehessen spekulatív célokra felhasználni.

A gazdasági bizottság kivenné a törvényjavaslatból azt a bekezdést, amely úgy rendelkezik, hogy nem jelölhető ki kényszerértékesítésre az a fedezeti ingatlan, amelynek esetében a lakáshitel-szerződésből eredő lejárt tartozás késedelme a tárgynegyedév első napján a 180 napot nem haladta meg.

HOZZÁSZÓLÁSOK