Módosul a csődtörvény

Az Európai Unión belüli - a határokon átnyúló - csődeljárásokat egy uniós rendelet szabályozza, ezek az előírások kerülnek át a magyar csődtörvénybe, a kormányzati portálon megjelent törvénytervezetben.
Németh Géza, 2017. május 17. szerda, 06:20
Fotó: Napi.hu

A törvénytervezet értelmében ha egy uniós tagállamban fizetésképtelenségi eljárás indult egy cég ellen, akkor annak a fizetésképtelenségi szakértője (felszámolója) kérheti az ottani bírósági határozat fontosabb elemeinek a magyarországi közzétételét. Ilyen elem az eljárást megindító külföldi bíróság megjelölése, továbbá az adós neve és székhelye, valamint a fő érdekeltségi központjának megnevezése.

Ha az adós ellen egy másik uniós tagállamban fizetésképtelenségi eljárás indult, és annak Magyarországon telephelye is van, a kijelölt külföldi fizetésképtelenségi szakértő köteles kérni az eljárást megindító határozat, illetve a külföldi fizetésképtelenségi szakértőt kijelölő határozat lényeges tartalmának magyarországi közzétételét. A külföldi fizetésképtelenségi szakértő felel az ennek elmulasztásával okozott kárért. A  közzététel a Cégközlönyben történik.

Amennyiben külföldön már elindult a fizetésképtelenségi eljárás, de magyar cég is kezdeményez ilyet, akkor az ügy a Fővárosi Törvényszékhez kerül. Ez a bíróság továbbítja azt a fizetésképtelenségi (fő)eljárást megindító tagállami bíróságnak és az eljárásban kirendelt külföldi fizetésképtelenségi szakértőnek.

Amennyiben az adós ellen az Európai Unió más tagállamában indult fizetésképtelenségi eljárás, és az adósnak Magyarországon ingatlan vagyona, vagy egyéb - közhiteles nyilvántartásba bejegyzett - vagyona vagy telephelye van, akkor az eljárás menete: a főeljárás során kijelölt külföldi fizetésképtelenségi szakértőnek - a szükséges adatok megadásával - kérnie kell, hogy a bíróság rendelje el a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba, illetve az egyéb közhiteles nyilvántartásba.

A bejegyzéssel összefüggő illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat a külföldi felszámoló szervezet előlegezi meg. A külföldi fizetésképtelenségi szakértő felel az előbbiek elmulasztásával okozott kárért.

HOZZÁSZÓLÁSOK