BUX
38643

Módosultak az agrártámogatási szabályok

A gazdálkodók munkájának egyszerűsítését célozza az egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosítása. Az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 10 nem ellenében és 29 tartózkodás mellett hozta meg ezt tartalmazó döntését.

MTI, 2015. március 17. kedd, 13:42

A mezőgazdasági, az agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény módosítása lehetővé teszi a befogadó nyilatkozat bevezetését olyan támogatások esetében, amikor egyes támogatási jogcímek esetében részkifizetések történnek, és csak a támogatási időszak végén kell elszámolni az igénybe vett pénzzel. Könnyítés az is, hogy a támogatást kérő gazdálkodó esetleges köztartozását nem csak az uniós, hanem a nemzeti támogatásból is vissza lehet tartani.

Módosulnak a nemteljesítési bírság szabályai: tekintettel arra, hogy a szerkezetátalakítási programok lezárultak, az azokra vonatkozó bírságokat sem tartják fenn. Lehetővé válik, hogy a területalapú támogatások zöld komponensének alkalmazása során az ökológiai célterületekre támogatást kérő földhasználó a támogatható területével közvetlenül határos tájelemre is támogatást kérjen és az elszámolható is legyen.

Az Európai Bizottság jóváhagyta az őszi fagy káreseményként történő bevezetését, valamint az üzemi szintű hozamérték-csökkenésnek 30 százalékról 15 százalékra történő mérséklésének szabályait. Így a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011-ben megalkotott törvény is kiegészül az említett új rendelkezésekkel.