Így rúghatják ki a munkahelyéről hosszú táppénz után - mit kell utólag fizetni?

Az egyik vállalatnál azzal a problémával szembesültek, hogy egy munkavállaló túl hosszú időtartamban volt táppénzen és mostanra már a munkájára nincs szükség. Szeretnének felmondani neki, de a végkielégítés kapcsán bizonytalanságot éreznek. Kérdésükre az Adózóna.hu szakértője dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.
K. Kiss Gergely, 2019. szeptember 16. hétfő, 16:43
Fotó: Getty Images

"Van egy munkavállalónk, aki 2016.01.01-jétől dolgozik cégünknél. Ez a munkavállaló 2018.09.15-étől táppénzen van folyamatosan, és ezen 1 éves időtartam letelte után szeretne visszajönni cégünkhöz dolgozni. Átszervezések, valamint egészségi állapota miatt nem tudunk neki munkát biztosítani. Ezért felmondanánk neki. Kérdésem, hogy ha az üzemorvos nem engedi dolgozni, felmondás esetén jár-e neki végkielégítés? A táppénzes időszak miatt mennyi végkielégítés jár neki, és a kiszámítás módja is érdekelne." - idézi a portál az olvasói levelet.

A munkajogász szerint, ha a foglalkozás-egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi vélemény szerint a munkavállaló a munkaköre ellátásra nem alkalmas, abban az esetben ez jogszerű felmondási okot jelent. Ilyenkor jogosult lesz végkielégítésre az alábbiakra figyelemmel.

Végkielégítés valóban nem jár automatikusan a munkaviszony megszűnésekor: az megilleti a munkavállalót

  • a munkáltató felmondása esetén (a munkáltató működésével összefüggő okból vagy a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességére tekintettel),
  • a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
  • ha a munkaviszony oly módon szűnik meg, hogy az új munkáltató nem tartozik a munka törvénykönyve (Mt.) hatálya alá,
  • ha az azonnali hatályú felmondásának indoka a munkáltató lényeges kötelezettségszegése vagy a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő magatartása (jogszerű munkavállalói azonnali hatályú felmondás esetén ugyanis úgy kell tekinteni, mintha a munkáltató szüntette volna meg a munkaviszonyt felmondással).

Azaz felmondás esetén sem mindig illeti meg a dolgozót, így, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségi okkal összefüggő képessége, nem jár részére a végkielégítés.

Annak rendeltetése ugyanis az, hogy a munkáltatónál hosszabb ideig munkaviszonyban álló munkavállalónak - a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - az újrakezdés elősegítéséhez anyagi ellátást biztosítson. A másik oldalról nézve az a célja, hogy a munkáltatót visszatartsa a meggondolatlan munkaviszony megszüntetéstől - emlékeztet az Adózóna.hu szakjogásza.

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a munkáltatónál meghatározott ideig fennálljon. Mértéke az adott munkáltatónál eltöltött munkaviszony hosszával arányosan növekszik. A védett korú, azaz a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül álló munkavállaló emelt összegű végkielégítésben részesül.

A távolléti díjak alakulása
A munkáltatónál munkaviszonyban töltött időVégkielégítés mértékeVédett korban lévő munkavállaló esetén
Legalább 3 év1 havi távolléti díjtovábbi 1 havi távolléti díj
Legalább 5 év2 havi távolléti díjtovábbi 1 havi távolléti díj
Legalább 10 év3 havi távolléti díjtovábbi 2 havi távolléti díj
Legalább 15 év4 havi távolléti díjtovábbi 2 havi távolléti díj
Legalább 20 év5 havi távolléti díjtovábbi 3 havi távolléti díj
Legalább 25 év6 havi távolléti díjtovábbi 3 havi távolléti díj
Forrás: Adózóna

 

HOZZÁSZÓLÁSOK