Nem csökkent tovább a magyar foglalkoztatás

Közel ugyanannyian dolgoztak az idei első negyedévben Magyarországon, mint tavaly, miközben a bruttó és a családi szja-kedvezmény nélkül vett nettó bérek is növekedtek.
NAPI, 2011. május 18. szerda, 09:00
Fotó: Napi.hu

Az első negyedévben a legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szer­ve­zeteknél alkalmazásban állók létszáma átlagosan 2 millió 642 ezer fő volt - közölte szerdán a statisztikai hivatal. Ugyanezen időszak alatt a bruttó átlagkeresetek 1,5, a csa­ládi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 3,5 százalékkkal haladták meg az egy évvel korábbit.

A privát szférában 1 millió 829 ezren dol­goz­tak, 2,8 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. A költségvetési szférában dolgozók létszáma (712 ezer fő) ugyanakkor 4,6 százalékkal lett kevesebb, ami az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer hatásának tu­laj­donítható, amire bizonyíték, hogy a közfog­lal­koz­tatás nélküli 681 ezer fős létszám csaknem megegyezik a tavalyi adattal. A jóval kisebb súlyú nonprofit szférában az alkalmazottak létszáma 100 ezer fő volt. Összességében a megfigyelt kör­ben a foglalkoztatottak létszáma gyakorlatilag ugyanannyi volt, mint a tavalyi első negyedévben.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 210 000 forint volt, ezen belül a vállal­kozásoknál dolgozóké 215 500, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 198 900 forint. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 1,5 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának szintjét. Az átlagkeresetek a versenyszférában 5,8 százalékkal nőttek, a költségvetés területén - a 2010. évi eseti kereset­kie­gészítés januári és márciusi kifizetése miatt - 8,9 százalékkal elmaradtak 2010 azonos időszakához képest.

A legjobban fizető gazdasági ág továbbra is a pénzügyi, biztosítási tevékenység volt (500 200 forint), ezt az információ és kommunikáció (404 700 forint), valamint a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás követte (344 600 forint). A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (124 500 forint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gazdálkodás, halászat (141 400 forint) ágakban dolgozók kerestek.

A költségvetési szférában foglalkoztatottak részére 2011-ben havonta az adó- és járulékváltozások ellen­tételezésére a keresetbe nem tartozó kompenzáció kifizetésére kerül sor. Az első három hónapban a teljes mun­ka­idősök mintegy 47 százaléka átlagosan 5200 forint juttatást kapott ezen a címen, amely a szféra bruttó kere­se­tének csökkenését 1,1 százalékponttal mérsékelte.

A rendszeres keresetek az év első három hónapjában átlagosan 4,4 százalékkal, ebből a versenyszférában dolgozóké 3,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakit. A költ­ségvetési intézményeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alapilletménye az úgynevezett illetmény­automatizmusnak köszönhetően 1,5 százalékkal emelkedett ugyanezen időszak alatt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos (családi kedvezmény nélkül számított) nettó kereset 139 700 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 97 500, a szellemi foglalkozásúaké 182 200) forint volt, átlagosan 3,5 százalékkal magasabb az előző évinél.

HOZZÁSZÓLÁSOK