BUX
39663

Nem kapott segítséget a védőnő

Egy védőnő kétségbeesésében az ombudsmanhoz fordult, mert körzetében a jogszabályban megengedett 250 helyett több mint 600 gyermeket kellett egyedül ellátnia, segítséget pedig hiába kért a helyi önkormányzattól, az országos védőnőtől, valamint a minisztériumtól − tudatta az Országgyűlési Biztos Hivatala.

NAPI, 2011. augusztus 22. hétfő, 16:02

Eljárása során Szabó Máté ombudsman − a konkrét panaszban foglalt sérelmek vizsgálata mellett − a nemzeti erőforrás minisztertől átfogó, az egész országra kiterjedő tájékoztatást kért a védőnői szolgálat helyzetéről. A miniszter válasza szerint a védőnői ellátás biztosítása − az egészségügyi alapellátás körében − a helyi önkormányzat feladata, így az önkormányzat képviselő-testülete alakítja ki annak körzeteit.

Azt pedig jogszabály állapítja meg, hogy a védőnő az általa ellátott gyermekek létszáma arányában mennyi illetményre jogosult. A jogszabály azonban kizárólag a megengedett ellátotti létszámig biztosít finanszírozást, azaz a védőnő hiába lát el akár kétszer annyi gyermeket, ezért nem kaphat több fizetést. Azt pedig semmi sem szabályozza, hogy a területi pótlék a szolgáltató önkormányzatot vagy a feladatot ténylegesen ellátó védőnőt illeti-e meg.

Az a tény, hogy a védőnő a jogszabályban maximálisan megengedettnél lényegesen magasabb létszámot lát el, önmagában alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvét, valamint a jogbiztonság követelményét sértse − fogalmazta meg a biztos. Ezen túl − a védőnői ellátási rendszer működési problémájából adódóan − a helyzet a gyermekek egészséghez való jogának csorbulásával is fenyeget.