BUX
38650

Nem sikerült jól az MNV tavalyi éve

Sok sebből vérzett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 2009-es működése - derül ki a területért felelős nemzeti fejlesztési miniszternek a szervezet működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló, a parlamentnek beadott jelentéséből.

Domokos László, 2010. november 30. kedd, 08:45

A tavalyi volt a szervezet második teljes üzleti éve. A dokumentum megállapítja: az MNV Zrt. rábízott vagyonának 2009-es beszámolójában olyan súlyú hiányosságok vannak, ami oda vezetett, hogy a tulajdonos – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben és a felügyelőbizottság (fb) határozatában foglaltakra – azt nem hagyta jóvá. A könyvvizsgálói jelentés – az előző évihez hasonlóan - a véleménynyilvánítás elutasítására vonatkozó záradékot tartalmaz. Az fb szerint a beszámoló nem ad megbízható képet a társaság vagyoni helyzetéről, az MNV által használt nyilvántartási rendszerek minősége és állapota nem felel meg a jelenlegi jogszabályok által előírt követelményeknek.A jelentés szerint általánosságban elmondható, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) 2009-es – azaz az előző két kormány idejére eső - tevékenységét a tőle független, a szabályozás hiányosságaira is részben visszavezethető hátráltató körülmények között végezte. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az NVT a maga részéről 2009-ben sem kezdeményezett olyan jogszabály-módosítást, amely a problémák orvoslását segítette volna. A vagyontörvénnyel kialakított intézményi rendszer jogi szabályozása 2009-ben sem volt világos, egyértelmű és elégséges a törvényhozói szándékok érvényesítéséhez. A vagyontörvény egyes szakaszainak évközi módosítása egy-egy felmerülő probléma lehető legegyszerűbb megoldását, kiküszöbölését célozta, átfogó jogszabályi felülvizsgálat nem volt. A dokumentum nem foglal állást a 2009-es vagyonkezelési terv teljesítésének megítélésével kapcsolatban, mondván: az, „annak további évekre átnyúló kihatására tekintettel, bizonyossággal nem ítélhető meg”. Az NVT tulajdonosi döntéseit, azok MNV általi előkészítését minősíti, hogy egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban (a sukorói ingatlancsere, a moszkvai Kereskedelmi Kamara ingatlanának értékesítése, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. működése, a MALÉV Zrt. értékesítése) az ügyészi szervek vizsgálatot kezdeményeztek. Ugyancsak vizsgálat folyik az Elszámoltatási és korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos részéről többek között a Club Aliga privatizációja, a Nemzeti Lóversenyfogadást Szervező Kft. privatizációja, Volánbusz ügyletek, Magyar Posta Zrt. ingatlan ügyletei tárgyában - szögezi le szigorúan a jelentés.