Nem titkolhatják el a pénzügyi közvetítők a jutalékukat

Januártól a független és a függő pénzügyi közvetítőknek is közölniük kell az ügyfelekkel azt, hogy a pénzügyi intézménytől (banktól) mennyi közvetítői díjat kapnak.
Németh Géza, 2016. december 2. péntek, 17:59
Fotó: Stocksnap

A pénzügyi közvetítői díjak - legalábbis az ügyfél szempontjából - nem tekinthetők alacsonynak. A valós díjak nyilvánossága régi probléma, de úgy tűnik, hogy a kormány honlapján megjelent nemzetgazdasági miniszteri rendelet tervezet ezt megoldja.

A tervezet külön kezeli a független és a függő közvetítőket. A független közvetítő több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait, míg a függő közvetítő  egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy pedig több pénzügyi intézmény, egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatásait ajánlja az ügyfeleknek.

A tervezet kimondja, hogy a független közvetítő - a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően - egyértelmű tájékoztatást ad  arról, hogy nyújt-e hitel-tanácsadást; hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el; kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat és ha ismert, akkor annak az összegéről is. Ha az utóbbi díj nem ismert a tájékoztatás időpontjában, akkor - jelzáloghitel közvetítése esetén - arról informálja az ügyfelet, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni. Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő - az ügyfél kérésére - tájékoztatást ad arról is, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztóknak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

A független közvetítő - a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során - a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de (ha a piacon hozzáférhető) legalább három szolgáltató - versengő szolgáltatásnak minősülő - ajánlatát elemzi és adja át, de két ajánlat átadása feltétlenül szükséges.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően, a független közvetítő - az ügyfél tájékoztatása alapján - felméri annak igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által adott tanácsot alátámasztják.  A többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

A függő közvetítő köteles közölni az ügyféllel azt, hogy a megbízója - a pénzügyi intézmény - nevében jár el, továbbá felvilágosítást kell adnia a díjazásáról is, ugyan úgy, mint ahogyan a független közvetítőnek ez kötelessége.

A tervezet szerint az új szabályok 2017 első napján lépnek hatályba.

HOZZÁSZÓLÁSOK