BUX
37689

NFFT: veszélyben a természetvédelmi területek földjei

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) szakmai egyeztető munkabizottsága "Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról" címmel az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat természetvédelmi oltalom alatt álló földterületekre vonatkozó részeinek visszavonását javasolja.

MTI-Eco, 2015. március 25. szerda, 15:17

Az MTI-nek szerdán eljuttatott közleményből kiderül, hogy a bizottság tagjai nem értenek egyet a törvényjavaslat indoklásában megfogalmazott céllal, hogy "egységes elvek mentén történjen az állami földek hasznosítása".

A testület állásfoglalása szerint a törvényjavaslat rendelkezései az ország egyik nemzeti erőforrásának, a természeti tőkének hosszú távú leértékelődésének (degradációjának) jelentős kockázatát hordozzák magukban és veszélyeztetik e nemzeti és egyetemes örökség megőrzését. Így alacsonyabb fokú lehet, vagy jelentősen sérülhet az alaptörvényben rögzített és a nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégiában elfogadott célok teljesülése.

Úgy vélik: a jelzett törvényjavaslat elfogadása esetén csökkenhet a természetvédelmi területeken lévő földek tényleges védettsége. Az NFFT munkabizottsága szerint amennyiben a vagyonkezelői jogok gyakorlása a nemzeti parki igazgatóságoktól a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez (NFA) kerül, a szükséges döntések a védett területtől távol, a nélkülözhetetlen természetvédelmi szakismeret és gyakorlat híján születhetnek majd meg.

A munkabizottság javaslatában felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti parki igazgatóságok hatékony természetvédelmi célú vagyonkezelését, a természetvédelmi oltalom megvalósítását éppen az biztosította, hogy az igazgatóságok munkatársai helyben, az adott terület állapotáról és ökológiai szükségleteiről azonnal informálódtak.

A nemzeti parki igazgatóságok így a megfelelő szakismeret és az évtizedeken át felhalmozott gyakorlati tapasztalatok alapján, szükség esetén azonnali döntéseket tudtak hozni.

Az NFFT szakmai egyeztető munkabizottságának megítélése szerint a törvényjavaslatban megfogalmazottak alapján annak is nagy a kockázata, hogy ha a jogok gyakorlója nem természetvédelmi szervezet lesz, akkor a természetvédelmi szabályok helyett a hatékony gazdálkodás válik az elsődleges szemponttá.