BUX
38971

Női nyugdíj, 40 év után: súlyosak lehetnek a következmények

A jelenlegi formájában gyakorlatilag megszüntetésre ítélt Költségvetési Tanács éles kritikával illette a kabinet nyugdíjterveit, mondván, hogy azok nem felelnek meg a költségvetési felelősségről szóló törvénynek, mert már 2011-ben negatív hatással lesznek a büdzsére.

NAPI, 2010. november 30. kedd, 14:31

Már jövőre is negatív hatással lesz a büdzsére a kormány azon törvényjavaslata, amely - egyebek mellett - lehetővé teszi, hogy 2011 január 1-jét követően a legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjra váljanak jogosulttá - állapította meg a Költségvetési Tanács. (A hatályos szabályozás szintén lehetővé teszi a nyugdíjba vonulást a hosszú szolgálati idővel rendelkező nőknek 62. életévük betöltése előtt, a korhatárra vonatkozó kedvezmény azonban legfeljebb két év.) A testület felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésre gyakorolt negatív hatás miatt a javaslat nem felel meg a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvényben kimondott kötelező ellentételezési szabálynak.A KT jelentése szerint a javaslat közvetlenül érinti az öregségi nyugdíjakra fordított kiadásokat, közvetve pedig hatással van (a foglalkoztatás változásán keresztül) a személyi jövedelemadó- és járulékbevételekre, valamint (a fogyasztás változásán keresztül) a fogyasztási típusú adóbevételekre. A teljes hatást az öregségi nyugdíjkiadások dominálják.A javaslat költségvetési hatásait az alábbi táblázat foglalja össze. Nagyításhoz kattintson a táblázatra!

Forrás: KTNőnek a nyugdíjkiadásokAz öregségi nyugdíjkiadások növekedése az intézkedés létszámnövelő hatására vezethető vissza, amely nem egyenletesen érvényesül a vizsgált időszakban. Az egyenetlenség oka részben az egymást követő születési évjáratok eltérő létszáma, másfelől pedig a már létező, ám évről-évre eltérően érvényesülő szabályok hatása: azokban a naptári években és azokra a kohorszokra, amelyekre nézve már a hatályos szabályok is tartalmaznak könnyítéseket, az új javaslat kisebb relatív létszámnövekedést tud kiváltani. További szempont, hogy a kedvezményes feltételekkel nyugdíjba vonulók létszáma korlátozza a következő években új ellátás megállapítását kérők létszámát is.
Forrás: KTMakrogazdasági hatásokAz intézkedés megváltoztatja a gazdaságilag aktívak számát; csökkenti a munka kínálatát.A munkakínálat csökkenése azonban nem egy-az-egyben jelent foglalkoztatottság-csökkenést, hiszen a munkapiacról kilépő nőket részben helyettesítik a munkanélküliek, részben pedig lehetőség van a nyugdíjba vonultak nyugdíj melletti foglalkoztatására. A KT modellszámításai szerint az aktivitás csökkenésének mintegy 2/5-e jelent tényleges foglalkoztatottság-csökkenést az első évben.A munkakínálat csökkenése "feszesebbé" teszi a munkapiacot, a munkaadók hajlandóak valamelyest magasabb bruttó béreket is fizetni, hiszen munkaerőt megtartani azért is jobban megéri, mert később nagyobb költséggel lehet munkavállalókat felvenni új pozíciókra. A megdráguló munkaköltségek alacsonyabb munkakereslethez is vezetnek. Ez pedig valamelyest csökkenti a GDP-t és mérsékli az inflációs nyomást. A GDP növekedésre gyakorolt negatív hatás 2011-2014 között 0,1 százalékra tehető, a versenyszféra foglakoztatottság növekedése is 0,1 százalékkal lassul 2014-ig. A fogyasztás növekedése azonban alig változik, hiszen a bruttó bérek emelkedése többékevésbé ellensúlyozza az alacsonyabb foglalkoztatottság miatti rendelkezésre álló jövedelem csökkenést.
Forrás: KTKöltségvetési hatásokA nemzetgazdasági bértömeg csökkenése miatt a személyi jövedelemadóból (lakosság befizetései) és a járulékokból származó bevételek néhány milliárd forinttal csökkennek az alappályához képest, a GDP növekedési ütemének kis visszaesése pedig a gazdálkodó szervezetek befizetéseit is némiképp csökkenti. A fogyasztáshoz kapcsolt adók lényegében szinten maradnak. A külső kiadások területén a munkanélküliség csökkenése a passzív ellátások kis csökkenéséhez vezet. Összesen a közvetett hatások eredménye 2011-ben még 1 milliárd forintnál kevesebb, a következő években pedig 3-4 milliárd forintos egyenlegromlás.
Forrás: KT