A Magyar Közlönyben megjelent határozat - a Növekedési Garanciaprogram keretében - az állami kezességvállalást három esetben nyújtja.

Az első a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében nyújtott hitelek, amelyeket mikro-, kis- és középvállalkozások vehetik fel. Itt az MFB Zrt. kezesség- vagy garanciavállalásának mértéke a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön tőkeösszegének legfeljebb 80 százaléka. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél a terméktájékoztatóban foglaltak szerinti forgóeszköz-finanszírozás, beruházás, támogatás, előfinanszírozása és hitelkiváltás. A hitelek futamideje legfeljebb 20 év, a keretösszeg pedig 50 milliárd forint.

QP | Quality Placement

A második eset a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott kötvényekre vonatkozik. Itt a kedvezményezettek a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok. Az MFB Zrt. kezesség- vagy garanciavállalásának mértéke a kötvény névértékének legfeljebb 80 százaléka. Az állami kezességvállalással támogatott forrásbevonási cél a vállalatok forrásellátottságának biztosítása a kötvénydokumentáció szerint. A kötvény futamideje legfeljebb 20 év, a keretösszeg pedig 500 milliárd forint.

A harmadik a sorban a hitelintézetek által nyújtott hitelekre és pénzkölcsönökre vállalt állami kezességvállalás. Ezt mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok vehetik fel. Az MFB Zrt. kezesség- vagy garanciavállalásának mértéke a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön tőkeösszegének, illetve a hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesség összegének legfeljebb 80 százaléka lehet. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcélok a következők: projekthitel, beruházási hitel, forgóeszközhitel, támogatásmegelőlegező hitel, hitelkiváltás, befektetett pénzügyi eszköz-vásárlás, akvizíciófinanszírozás, működésfinanszírozás, illetve az ezek visszafizetésének biztosítékaként hitelintézet által vállalt kezesség vagy garancia. A hitel futamideje legfeljebb 20 év, a keretösszeg pedig 150 milliárd forint.