BUX
38971

Nyolcezren dacolnak a kormány nyugdíjterveivel

A magánkasszákat több mint nyolcezren választották csütörtökig.

MTI-Eco, 2011. január 7. péntek, 19:57

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) adatai szerint csütörtök estig - a több mint hárommillió magán-nyugdíjpénztári tagból - 8353-an jelezték, hogy magánkasszájuknál szeretnének maradni. A maradni szándékozóknak 2011. január 31-ig van lehetőségük ennek kinyilatkoztatására; aki nem tesz nyilatkozatot, annak a magán-nyugdíjpénztári tagsága 2011. március 1-jével automatikusan megszűnik.

A nyilatkozatot kizárólag személyesen, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál lehet megtenni, bemutatva a személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (esetleg útlevelet vagy kártyaformátumú vezetői engedélyt), továbbá a TAJ-kártyát.

Ha valaki akadályozott a személyes nyilatkozattételben (testi fogyatékosság vagy egyéb egészségi ok miatt, illetve a személyi szabadságát korlátozó büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll), kérésére a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság munkatársai felkeresik, amit az érintett magán-nyugdíjpénztári tag legkésőbb 2011. január 21-ig írásban kérhet. A járóképtelenséget házi orvosi vagy szakorvosi igazolással kell bizonyítani, amelyet a "Kérelem" nyomtatványhoz mellékelni kell.

A tartósan külföldön dolgozó vagy külföldön tanuló magán-nyugdíjpénztári tagok a külképviseleteken is megtehetik nyilatkozatukat, aminek során a külföldi tartózkodás jogcímét igazolni kell.

Ha a helyszíni nyilatkozattételre jogosult, illetve tartósan külföldön tartózkodó pénztártag nyilatkozatát 2011. január 31-ig rajta kívül álló okból nem tudta megtenni, legfeljebb 2011. február 28-ig - a nyilatkozat pótlásával egyidejűleg - igazolási kérelmet nyújthat be.

Az a magán-nyugdíjpénztári tag, akinek részére 2011. február 1-jét megelőzően az őt ténylegesen megillető ellátás 75 százalékának megfelelő mértékű társadalombiztosítási - vagy azzal egy tekintet alá eső - nyugellátást állapítottak meg, 2011. január 31-ig kérheti nyugellátása összegének módosítását. A kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől a nyugdíjas nyugdíjszolgáltatásban részesült, vagy amelynek tagja. A kérelem elfogadásáról - illetőleg a törvényi feltételek hiányában annak elutasításáról - a magánnyugdíjpénztár dönt.

Amennyiben a kérelmező már részesült magán-nyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatásban, az igénybe vett szolgáltatást köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni.